Na Straży

Prenumerata 2016

Informacje o prenumeracie czasopism na rok 2016

Uprzejmie informujemy naszych Czytelników, że ceny prenumeraty naszych czasopism w roku 2016 są następujące:

• „Na Straży” prenumerata roczna 36.00 zł pojed. egz.6.00 zł

• „Wędrówka” prenumerata roczna 42.00 zł pojed. egz. 7.00 zł

• „Herald” prenumerata roczna 42.00 zł pojed. egz. 7.00 zł

Ze względu na koszty wysyłki i opakowania będziemy wdzięczni za dokonywanie zamówień zbiorowych (tzn. wysyłanych pod jeden adres).

Wszystkim Czytelnikom, którzy nie mogą opłacić kosztów prenumeraty, będziemy tak jak do tej pory wysyłać czasopisma bezpłatnie (lub po częściowej, obniżonej odpłatności), jeżeli zwrócą się w tej sprawie do Redakcji.

•Wpłaty z tytułu prenumeraty prosimy kierować na konto bankowe Zrzeszenia:

Krakowski Bank Spółdzielczy nr 70 85910007 0021 0045 0544 0001