Na Straży

Nowy Rok 2016 – życzenia od Redakcji

Z okazji zbliżającego się szybkimi krokami Nowego Roku 2016 pragniemy wszystkim drogim Czytelnikom złożyć najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych błogosławieństw oraz radości i pokoju, które płyną z bliskiej społeczności z Najwyższym Bogiem, Jego Synem oraz z tymi, którzy pragną być Jego naśladowcami.

Życzymy Wam nieustannego prowadzenia Duchem Bożym – życzymy Wam więc Bożej rozwagi i mądrości, „która jest z góry” oraz zasiewania w pokoju obfitego „owocu sprawiedliwości” (Jak. 3:17-18).

Życzymy Wam również siły i pociechy Pana Boga we wszelkich trudnościach, z jakimi przyjdzie Wam się w przyszłości zmierzyć.

Pragniemy życzyć Wam także tego, abyście sukcesów, których także bardzo Wam życzymy, starali się nie nazywać „waszymi”, ale w każdym czasie i miejscu pamiętali o wdzięczności i chwale dla Tego, od którego pochodzi wszelki dobry dar.

„Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie”– 1 Tes. 5:16-22 (NP).