Ostatnie numery
Na Straży
{{ last.nastrazy.issue }}
{{ last.nastrazy.year }}
The Herald
{{ last.herald.issue }}
{{ last.herald.year }}
Wędrówka za Panem
{{ last.wedrowka.issue }}
{{ last.wedrowka.year }}
Artykuły
The Herald
2005/2

Pijąc kielich

Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek - Rzym. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek - Rzym. 14:21. "Ktoś kto tak dokładnie przest czytaj
Na Straży
2000/2

Chrystus podwyższony

„A ja, jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie.” – Jan 12:32 Różne były domysły i „A ja, jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie.” – Jan 12:32 Różne były domysły i spekulacje co do znaczenia wspomnianego  czytaj
Na Straży
1995/6

Pycha serca twego zdradziła cię!

„Pycha serca twego zdradziła cię, o ty! który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, w wysokim mieszkaniu twoim, „Pycha serca twego zdradziła cię, o ty! który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, w wysokim mieszkaniu twoim, który mówisz w sercu swoim: Któż mię na czytaj
Na Straży
1988/5

Walka Armagedonu

„Albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu jego i któż się ostać może?” – Obj. 6:17. Księgę Objawienia Bó „Albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu jego i któż się ostać może?” – Obj. 6:17. Księgę Objawienia Bóg dał w tym celu, by ukryć w niej wielki czytaj
The Herald
2007/1

Chrystus umarł raz za wszystkich

Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni - 1 Kor.15:22. JesteśmyAlbowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni - 1 Kor.15:22. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za listy apostoła P czytaj
The Herald
2008/1

Boża przysięga dla Judy

Pan przysiągł na swoją prawicę i na swoje mocne ramię; Już nigdy nie dam twojego zboża na pokarm twoim nieprzyPan przysiągł na swoją prawicę i na swoje mocne ramię; Już nigdy nie dam twojego zboża na pokarm twoim nieprzyjaciołom, a cudzoziemcy nie będą pili tw czytaj
Na Straży
1999/5

Ziemia wasza spustoszona

„Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają; spustosz„Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają; spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy” – Izaj.  czytaj
Na Straży
2018/6

Dzieciątko betlejemskie

„Iż się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to wam będzie za znak: „Iż się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to wam będzie za znak: Znajdziecie niemowlątko uwinione w pielu czytaj

Zainteresowanie planami Ojca

Nie ma pracy szlachetniejszej i bardziej uszlachetniającej niż pełne czci studiowanie objawionych celów Boga, Nie ma pracy szlachetniejszej i bardziej uszlachetniającej niż pełne czci studiowanie objawionych celów Boga, „rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć  czytaj
Na Straży
2011/2

Jezus umarł i zapłacił całą cenę

„Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten „Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami” – Rzym. 8: czytaj