The Herald
nr 2018/1

Na początku

Niniejsze wydanie zaznacza setną rocznicę publikacji naszego czasopisma. To znacznie dłużej niż bracia oczek Niniejsze wydanie zaznacza setną rocznicę publikacji naszego czasopisma. To znacznie dłużej niż bracia oczekiwali w czasach, gdy magazyn powstawał. Żniwo trwa już prawie 144 lat i najwyraźniej będzie trwało jedno pokolenie dłużej.  Nasze „zbliżanie czytaj
The Herald
nr 2018/1

Myśli na Nowy Rok

Słodkie jest światło i miło jest oczom oglądać słońce. Gdy człowiek żyje wiele lat, niech się z nich wszys Słodkie jest światło i miło jest oczom oglądać słońce. Gdy człowiek żyje wiele lat, niech się z nich wszystkich raduje – Kazn. 11:7,8. Na początku roku wiele osób zapomina o dawnych urazach i rozpoczyna wszystko na nowo. Patrzą na nowy rok z n czytaj
The Herald
nr 2018/1

Ucisk w czasie Żniwa

Potemem widział drugi cud na niebie wielki i dziwny, to jest, siedm Aniołów mających siedm plag ostateczny Potemem widział drugi cud na niebie wielki i dziwny, to jest, siedm Aniołów mających siedm plag ostatecznych, iż przez nie skończony jest gniew Boży - Obj. 15:1. Na Planie Wieków żniwo Wieku Ewangelii stanowi fazę przejściową pomiędzy królestw czytaj
The Herald
nr 2018/1

Plagi Egipskie

Ojcowie nasi (…) wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu; A te wszystkie rzeczy przydały się i Ojcowie nasi (…) wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu; A te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór [typ], a napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł – 1 Kor. 10:1-2,11. Mojżesz przyszedł do Egipt czytaj
The Herald
nr 2018/1

Objawienie rozdział 17 – dwa poglądy

A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie - Obj. 17: A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie - Obj. 17:11. Tajemnica, symbole i kody; to wszystko są elementy, które tworzą pożądaną księgę  – księgę Objawienia. Chrześcijanie przez tysiącleci czytaj
The Herald
nr 2018/1

Historia Eliasza – ogólny zarys

Potem wrócił się Anioł Pański powtóre, i tknął go, a rzekł: Wstań, jedz, albowiem daleką masz drogę przed so Potem wrócił się Anioł Pański powtóre, i tknął go, a rzekł: Wstań, jedz, albowiem daleką masz drogę przed sobą. A tak wstawszy jadł i pił, a szedł w mocy pokarmu onego czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż do góry Bożej Horeb - 1 Król. 19:7-8.  czytaj
The Herald
nr 2018/1

Podróż apostoła Pawła do Rzymu

Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdł Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety – Dzieje AP. 27:13. Wydarzenia, jakie nastąpiły po wyruszeniu okrętu w morze, były niezwykle dramatyczne. Statek z apos czytaj
Wędrówka
nr 2015/5

Próba wody

Izrael jest w niebezpieczeństwie. Przez Jordan przeprawili się Madianici oraz Amalekici wraz z ludem ze WschodIzrael jest w niebezpieczeństwie. Przez Jordan przeprawili się Madianici oraz Amalekici wraz z ludem ze Wschodu, aby wspólnie rabować płody rolne Izraela. Bóg wyznacza Gedeona na wodza, który ma poprowadzić Izraela od zwycięskiej walki. Jednak dziwna czytaj
Wędrówka
nr 2015/5

Jordan zawróci

Gdy wychodził Izrael z Egiptu i dom Jakóbowy z narodu obcego, Stał się Juda poświęceniem jego, Izrael panow Gdy wychodził Izrael z Egiptu i dom Jakóbowy z narodu obcego, Stał się Juda poświęceniem jego, Izrael panowaniem jego. To widząc morze, uciekło a Jordan wrócił się nazad. Góry skakały jako barany, pogórki jako jagnięta. Morze! cóż ci się stało, czytaj
Wędrówka
nr 2015/5

Woda wytryskująca ze skały

Woda jest niezbędna do życia, stanowi ok. 70% masy dorosłego człowieka. Człowiek bez wody jest w stanie przeżyWoda jest niezbędna do życia, stanowi ok. 70% masy dorosłego człowieka. Człowiek bez wody jest w stanie przeżyć ok. 7 dni. Kiedy jesteśmy bardzo spragnieni, to zrobimy wszystko, aby się napić – nieważne ciepłej czy zimnej wody, oby jak najszybciej.  czytaj