Na Straży nr 2017/2

KONWENCJE W ROKU 2017

Wierzchosławice – 07 maja 2017 Andrychów – 21 maja 2017 Piotrowice – 11 czerwca 2017 Wieliczka, Konwencja Generalna, ośrodek „Solne Miasto” – 24/25 czerwca 2017 Budziarze – 15/16 lipca 2017 Supraśl – 22/23 lipca 2017 Białogard – 28-30 lipca 2017 Chełm – 27 sierpnia 2017 Chrzanów – 24 września 2017 czytaj
Na Straży nr 2017/2

ECHO Z KONWENCJI – Piotrowice

Umiłowani w Chrystusie Braterstwo i mili Czytelnicy pisma „Na Straży”! Dzień 12 czerwca 2016 r. na długo pozostanie w naszej pamięci. Do Piotrowic koło Lublina przyjechali Braterstwo z całej Polski oraz Ukrainy i Australii. W tej właśnie miejscowości Zbór Ludu Pana w Lublinie już po raz kolejny zorganizował jednodniową ucztę duchową. Myślą przewodnią tego spotkania były słowa zaczerpnięte z Psalmu 118:6: „Pan jest ze mną, nie lękam się”. W dużej, klimatyzowanej sali przywitał nas brat Piotr Ty czytaj
Na Straży nr 2017/2

Martwe uczynki

„Nie przyszedłem, wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty” – Łuk. 5:32 (BG). Chcąc dokonać możliwie jak najpełniejszej charakterystyki misji Chrystusa, możemy wymieniać i akcentować różne elementy Jego działalności, ale wydaje się, że żadne nasze słowa nie podkreślą tego, co zanotował św. Łukasz w powyższym fragmencie. Patrząc na wszystkie słowa zapisane w Ewangeliach, a także słowa naśladowców Mistrza w listach, przez pryzmat Łuk. 5:32, dochodzimy do wniosku, że celem Bożego plan czytaj
Na Straży nr 2017/2

Jezus Chrystus jako pierwszy ze zmartwychwstania

Nie ulega żadnej wątpliwości, że to właśnie Pan Jezus jako pierwszy przeszedł proces zmartwychwstania w znaczeniu greckiego słowa anastasis, tj. jako pierwszy doszedł do doskonałości żywota. W ramach niniejszego opracowania przytoczono kilka argumentów Pisma Świętego stanowiących potwierdzenie takiej tezy. Następnie zarysowano ramy czasowe procesu zmartwychwstawania naszego Pana oraz zwrócono uwagę na rodzaj dziedziczonej przez Niego natury. Argument 1: Dzieje Ap. 26:23 W 26. rozdziale Dziej czytaj
Na Straży nr 2017/2

Oręż, którym walczymy cz. 4

Przyjaźń „Wszelkiego czasu miłuje przyjaciel, a w ucisku stawia się jako brat” – Przyp. 17:17. „Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy pedagogów w Chrystusie, wszakże niewiele ojców macie; bom ja was w Jezusie Chrystusie przez Ewangelię spłodził” – 1 Kor. 4:15. Przybity wyobrażeniami o własnej grzeszności, podkreślmy – wyobrażeniami, bo obiektywnie patrzące otoczenie niewiele mogło mu zarzucić – Luter znalazł pomoc u współbraci zakonnych. Wspomógł go magister nowicjatu, według słów Lutra „w czytaj
Na Straży nr 2017/2

Myśli i zdania

Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król. A. Schopenhauer Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie by ją posiadać. B. Pascal Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść – ani jednego dobrego czynu. A. Świętochowski Cierpliwość jest kluczem do szczęścia. przysłowie greckie Dzieci potrzebują bardziej dobrego przykładu niż krytyki. J. Joubert Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, płynie z braku wdzięczności za to, co posiadamy.  czytaj
Na Straży nr 2017/2

Ostatnia Wieczerza Pańska

Zwykle o tej porze roku myśli prawdziwych chrześcijan podążają w kierunku wydarzeń ostatniej Wieczerzy Paschalnej Pana Jezusa oraz Jego ukrzyżowania. Choć są to zapewne najważniejsze wydarzenia w tym wielkanocnym okresie, na które wspominamy, powinno się również pamiętać o szczególnym czasie poprzedzającym śmierć Pana Jezusa. Dlatego nasze rozważania poświęcimy ostatniemu tygodniowi ziemskiej misji Pana Jezusa. Czytamy: „A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął dwunastu na osobność  czytaj
Na Straży nr 2017/2

Sianie i żęcie pod względem charakteru

„Nie błądźcie (…). Bo kto sieje ciału swemu, z ciała żąć będzie skażenie; ale kto sieje duchowi, z ducha żąć będzie żywot wieczny” – Gal. 6:7-8. W powyższym tekście apostoł dowodzi, że niektórzy z ludu Bożego narażeni są na niebezpieczeństwo błądzenia, czyli zwodzenia samych siebie. Niektórzy bowiem skłonni byliby myśleć, że mogą żyć według ziemskich, cielesnych pożądliwości, a następnie uczęszczać na zebrania lub przestrzegać pewnych religijnych obrządków i sądzić, że w ten sposób ich r czytaj
Na Straży nr 2017/2

Jaka miłość jest wymagana od Nowego Stworzenia?

„Jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doskonała jest w nas” – 1 Jana 4:12. Wielka różnica zachodzi między ludzką a zwierzęcą miłością i miłością, jaką żywią ku sobie członkowie jednej rodziny, a tą, o której mówi powyższy tekst. Miłość, jaka wymagana jest od członków Ciała Chrystusowego, jest miłością wynikającą z ich społeczności z Bogiem i wypływającą z Ducha Świętego, jaki w nich mieszka – jest to miłość Boża, która odznacza ich jako spłodzonych z Jego Świętego Du czytaj
Na Straży nr 2017/2

Jednoż rozumiejmy

„A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi (...), że wynikły spory wśród was” – 1 Kor. 1:10-11 (NP). Tak przyzwyczailiśmy się do różnic opinii, iż wiele z dzieci Bożych dochodzi do przekonania, że jeśli istnieje zupełna jedność myśli, umysłu, to z pewnością świadczy to o złym stanie, podporządkowyw czytaj