The Herald
nr 2011/1

Czym jest miłosierdzie?

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko abyś wypełniał prawo, okazywał Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem – Mich. 6:8. Miłosierdzie to współczucie lub wyrozumiałość okazywana winowajcy. Dobroć czytaj
The Herald
nr 2011/1

Łaska Boża dla Izraela

Gdyż Pan zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela, i osadzi ich we własnej ziemi. Wtedy przyłączy Gdyż Pan zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela, i osadzi ich we własnej ziemi. Wtedy przyłączy się do nich obcy przybysz i przystanie do domu Jakuba – Izaj. 14:1. Całe Pismo Święte jest opisem zasadniczego celu Boga: zbawienia i odn czytaj
The Herald
nr 2011/1

Boże miłosierdzie względem Kościoła

Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami - Ps. 145:9. Podst Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami - Ps. 145:9. Podstawą tronu Bożego jest sprawiedliwość. Oznacza to, że zasady Jego prawa zawsze będą stosowane z absolutną sprawiedliwością. Jednakże drugą wa czytaj
The Herald
nr 2011/1

Boże miłosierdzie względem ludzkości

Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, b Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność - 2 Moj. 34:6. Pierwszy raz słowo miłosierdzie pojawia się w Piśmie Świętym w 1 Moj. 19:19 (przekład Biblii Król czytaj
The Herald
nr 2011/1

Wzór Jezusa

Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! - Ma Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! - Mar. 10:47. Jedną z definicji miłosierdzia jest „traktowanie ze współczuciem, zwłaszcza tych, którzy podlegają czyjejś władzy”. Ponieważ Je czytaj
The Herald
nr 2011/1

Dziś w proroctwach

Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? - Jan. 11:25-26. W dniu 05.08.2010 roku, na pustyni Atacama w Chile, grupa  czytaj
The Herald
nr 2011/1

Błogosławieni miłosierni

Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz - Łuk. 6:36. Miłosierdzie można określić jako skłon Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz - Łuk. 6:36. Miłosierdzie można określić jako skłonność do współczucia, przebaczenia i okazywania dobroci. Pismo Święte wszędzie określa je jako cechę bardzo istotną i godną rozwijania. Jest  czytaj
The Herald
nr 2011/1

Miłosierny i łaskawy

Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność - 2 Moj. 34:6. Psalmy pisane były po to, aby je śpiewać. Psalm 103 mógł być również był śpiewany. Jego autorem czytaj
The Herald
nr 2014/2

Usuwanie

Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wsz Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie - Efez. 4:31- czytaj
The Herald
nr 2016/5

Gdy jestem słaby, wtedy jestem silny

Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrys Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny - 2 Kor. 12:10. Operator filmowy Conrad Hall powiedział kiedyś: „W niedoskonałości  czytaj