Na Straży
nr 2019/1

WIDOK Z WIEŻY

Czas przełomu Wkroczyliśmy w progi nowego 2019 roku. Czas przełomu, końca jednego, a początku kolejnego r Czas przełomu Wkroczyliśmy w progi nowego 2019 roku. Czas przełomu, końca jednego, a początku kolejnego roku, jest właściwym czasem, by przeanalizować to, co nas spotkało w roku minionym, jak również czasem planowania oraz podejmowania dobrych p czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Przejście przez Morze Czerwone

„Śpiewać będę Panu, iż wielmożnie wywyższon jest” (2 Mojż. 15:1) Sceptycy wyszydzali prawdziwość biblij „Śpiewać będę Panu, iż wielmożnie wywyższon jest” (2 Mojż. 15:1) Sceptycy wyszydzali prawdziwość biblijnego opisu o wybawieniu Izraelitów, o ich przejściu przez Morze Czerwone itd. Ich argumentem było i jest to, że takie nagłe wyjście ludu lic czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Jan Chrzciciel i Jezus

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – Jan 1:19-34. Jan Chrzciciel wielce odznaczył się między „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – Jan 1:19-34. Jan Chrzciciel wielce odznaczył się między ludźmi, bo był pierwszym świadkiem Bożym odnośnie Jednorodzonego Syna Bożego. Był to człowiek wzniosłego charakteru, bez względu na to, z kt czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Wtóre Przyjście Chrystusa Pana

  Ważność tego przedmiotu – Dlaczego chrześcijaństwo tak mało się interesuje tym przedmiotem – Proroct   Ważność tego przedmiotu – Dlaczego chrześcijaństwo tak mało się interesuje tym przedmiotem – Proroctwa Starego Testamentu względem wtórego przyjścia – Cel Jego przyjścia – Sposób Jego przyjścia – Czas Jego przyjścia   Ważność tego  czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Podobieństwo o dwóch przyjaciołach

Temat dzisiejszej lekcji zaczerpniemy ze słów skierowanych przez Pana Jezusa do swoich uczniów. Czytamy: „DalTemat dzisiejszej lekcji zaczerpniemy ze słów skierowanych przez Pana Jezusa do swoich uczniów. Czytamy: „Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Ewangelia głoszona w Efezie

„Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości” – Łuk. 12:15. Lekcja ta związana jest z historią słu „Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości” – Łuk. 12:15. Lekcja ta związana jest z historią służby ewangelicznej Pawła między poganami, wiąże się z naszą lekcją z 1 sierpnia [angielskiego wydania z 1897 roku – przyp. tłum.] i należy ro czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Diaspora żydowska

Powstanie Bar-Kochby Wciąż słychać było ostatnie bolesne jęki ukrzyżowanych na murach Jeruzalem, zagłuszanePowstanie Bar-Kochby Wciąż słychać było ostatnie bolesne jęki ukrzyżowanych na murach Jeruzalem, zagłuszane przez odgłos okupacji wojskowej po nieudanym Wielkim Żydowskim Powstaniu (70-73 r. n.e.). Druga świątynia została zniszczona przez rzymskie czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Cel cudów

„Te same sprawy, które ja czynię, świadczą o mnie, iż mię Ojciec posłał” – Jan 5:36. W poprzedniej lekc „Te same sprawy, które ja czynię, świadczą o mnie, iż mię Ojciec posłał” – Jan 5:36. W poprzedniej lekcji rozważaliśmy pierwszy cud naszego Pana w Kanie Galilejskiej. Widocznie sporo czasu upłynęło między tamtym cudem a tym zapisanym w naszej  czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Życie i praca brata Augusta Stahna

August Stahn był niezwykle gorliwym bratem w głoszeniu Prawdy i jednym z filarów tworzącego się Zrzeszenia W.BAugust Stahn był niezwykle gorliwym bratem w głoszeniu Prawdy i jednym z filarów tworzącego się Zrzeszenia W.B.P,Św.. Znany jest głównie z działań związanych z zakładaniem zborów na terenie całej Polski w okresie międzywojennym. Był bez reszty oddany czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Pomazaniec – Mesjasz – Chrystus

Celem nauk Zakonu, typów i świadectw było to, że Bóg chciał pokazać wielkiego Kapłana, który miał także być KrCelem nauk Zakonu, typów i świadectw było to, że Bóg chciał pokazać wielkiego Kapłana, który miał także być Królem i że ten kapłański Król i królewski Kapłan miał zdjąć grzechy z ludzi oraz miał być wyposażony władzą i autorytetem do rządzenia ludźmi czytaj