Ostatnie numery
Na Straży
{{ last.nastrazy.issue }}
{{ last.nastrazy.year }}
The Herald
{{ last.herald.issue }}
{{ last.herald.year }}
Wędrówka za Panem
{{ last.wedrowka.issue }}
{{ last.wedrowka.year }}
Artykuły
Na Straży
1996/3

Pobożny, młody król

„Pamiętaj tedy na stworzyciela swego we dni młodości twojej” – Kazn. Sal. 12:1. Król Manasses miał złeg „Pamiętaj tedy na stworzyciela swego we dni młodości twojej” – Kazn. Sal. 12:1. Król Manasses miał złego syna Amona, który panował tylko dwa la czytaj
Na Straży
1996/3

ARIANIE

„Spór o dogmat o Trócy Świętej, zapoczątkowany w IV w. przez Ariusza, odżył na nowo w 1553 r. , kiedy kalwiń „Spór o dogmat o Trócy Świętej, zapoczątkowany w IV w. przez Ariusza, odżył na nowo w 1553 r. , kiedy kalwińscy fanatycy w Genewie spalili na stosie czytaj
Na Straży
1996/3

Z KART HISTORII

„Urodził się prawdopodobnie w Cyrenajce ok. 256 r. , był kapłanem chrześcijańskim Kościoła aleksandryjskiego „Urodził się prawdopodobnie w Cyrenajce ok. 256 r. , był kapłanem chrześcijańskim Kościoła aleksandryjskiego. Około 318 r. jego poglądy na temat Tró czytaj
Na Straży
1996/3

Obleczmy się w zbroję światłości

Lekcja z Listu do Rzymian 13:8-14 „Odrzućmyż tedy uczynki ciemności a obleczmy się w zbroję światłości” – wLekcja z Listu do Rzymian 13:8-14 „Odrzućmyż tedy uczynki ciemności a obleczmy się w zbroję światłości” – w. 12. Lekcja niniejsza nie jest stoso czytaj
Na Straży
1996/3

Prawdziwe bogactwo

We współczesnym świecie kładzie się wielki nacisk na dobrobyt, dostatek, zysk. Osiągnięcie tych rzeczy uważa sWe współczesnym świecie kładzie się wielki nacisk na dobrobyt, dostatek, zysk. Osiągnięcie tych rzeczy uważa się za sukces. Temu celowi podporządkowuj czytaj
Na Straży
1996/3

Słowo

Czym jest i jakie czynności spełnia to, co w mowie ludzkiej nosi nazwę „Słowo”. Jest ono jedną z sił rządzącycCzym jest i jakie czynności spełnia to, co w mowie ludzkiej nosi nazwę „Słowo”. Jest ono jedną z sił rządzących światem. Może być i często bywa kroplą czytaj
Na Straży
1996/6

Uczył je jako moc mający

A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a n A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie” – Mat. 7:28, czytaj
Na Straży
1993/6

Gdy zaś lud oczekiwał

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, a „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” – Jan 3:16. Ew czytaj
Na Straży
1993/6

Prawdziwy Kościół

Kościół Pierworodnych, których imiona są zapisane w Niebie – Hebr. 12:23. Do przedmiotu tego powinno się Kościół Pierworodnych, których imiona są zapisane w Niebie – Hebr. 12:23. Do przedmiotu tego powinno się przystępować z pełnią modlitwy i uczciwo czytaj
Na Straży
1993/6

Wielki ucisk

Często stawiamy sobie pytanie, dlaczego Pan Bóg zezwolił na to, by kilku tyranów sprawowało absolutną władzę nCzęsto stawiamy sobie pytanie, dlaczego Pan Bóg zezwolił na to, by kilku tyranów sprawowało absolutną władzę nad jakimś narodem, nie mając względu na  czytaj