Ostatnie numery
Na Straży
{{ last.nastrazy.issue }}
{{ last.nastrazy.year }}
The Herald
{{ last.herald.issue }}
{{ last.herald.year }}
Wędrówka za Panem
{{ last.wedrowka.issue }}
{{ last.wedrowka.year }}
Artykuły
Na Straży
2021/1

Stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą

Ktokolwiek nie dostrzega, że Kościół – „członkowie” Chrystusa – ponosi wraz z Nim cierpienia ofiarnicze (dostąKtokolwiek nie dostrzega, że Kościół – „członkowie” Chrystusa – ponosi wraz z Nim cierpienia ofiarnicze (dostąpiwszy wpierw „usprawiedliwienia przez k czytaj
Na Straży
2021/1

Różne stopnie usprawiedliwienia

Zanim Chrystus przyszedł na świat, Bóg miał pewną łączność z niektórymi ludźmi np. z Adamem w tym, że zapowiedZanim Chrystus przyszedł na świat, Bóg miał pewną łączność z niektórymi ludźmi np. z Adamem w tym, że zapowiedział mu karę za grzech i obiecał, że nas czytaj
Na Straży
2021/1

Czego uczy nas postawa Abrahama?

Kiedy po wypędzeniu Adama z raju ludzkość dalej brnęła w swoich grzechach, Bóg wyróżnił jednostkę, do której pKiedy po wypędzeniu Adama z raju ludzkość dalej brnęła w swoich grzechach, Bóg wyróżnił jednostkę, do której przemówił: „[…] Wyjdź z ziemi swojej i  czytaj
Na Straży
2021/1

Proroctwo Izajasza 33 rozdział – cz.I

  Dla każdego człowieka, który wierzy w istnienie Pana Boga, oraz tego, który pokłada ufność w Jego   Dla każdego człowieka, który wierzy w istnienie Pana Boga, oraz tego, który pokłada ufność w Jego opatrzności i złożył wszelkie nadzieje w czytaj
Na Straży
2021/1

Odzyskanie zatraconego obrazu

Tematem ze Świętej Księgi będzie „Zatracony obraz”. W jaki sposób zatracony i czy jest możliwe, żeby był odzysTematem ze Świętej Księgi będzie „Zatracony obraz”. W jaki sposób zatracony i czy jest możliwe, żeby był odzyskany? Jest to obraz naszego Stwórcy, nas czytaj
Na Straży
2021/1

SĄD DOMU BOŻEGO

„Albowiem czas jest aby sąd rozpoczął się od domu Bożego; a ponieważ najpierw zaczyna się od nas, jakiż będz „Albowiem czas jest aby sąd rozpoczął się od domu Bożego; a ponieważ najpierw zaczyna się od nas, jakiż będzie koniec tych co są nieposłuszni Ewange czytaj
Na Straży
2021/1

Pierwej niż Abraham był, Jam jest

„Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Pierwej niż Abraham był, Jam jest” – Jan 8:58. Nieskazi „Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Pierwej niż Abraham był, Jam jest” – Jan 8:58. Nieskazitelna czystość, znamienna wyższość intel czytaj