Na Straży
nr 1984/5

Z redakcyjnej poczty

• Co to są przykazania najmniejsze, o których Pan Jezus mówił w Kazaniu na Górze (Ew. Mat. 5:19) i co to zna • Co to są przykazania najmniejsze, o których Pan Jezus mówił w Kazaniu na Górze (Ew. Mat. 5:19) i co to znaczy rozwiązywać je? - Zacytujmy cały werset 19 „Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych najmniejszych przykazań i nauczałby tak ludzi, na czytaj
Na Straży
nr 1984/5

Historia powstania kanonu Starego Testamentu

Słowo „kanon” (greckie – trzcina) używane było w literaturze klasycznej, a także przez starożytnych pisarzy Słowo „kanon” (greckie – trzcina) używane było w literaturze klasycznej, a także przez starożytnych pisarzy chrześcijańskich w różnym znaczeniu. Określano nim m. in. miarę, regułę czy wzór. Dzisiaj kanonem Starego Testamentu nazywamy określoną iloś czytaj
Na Straży
nr 1984/5

Wy jesteście świątynią Bożą

„Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteśc „Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście” – 1 Kor. 3:17, BW. Powyższy tekst Pisma Św. nie dotyczy wszystkich ludzi, lecz wyłącznie członków Kościoła, osób spłodzonych z ducha  czytaj
Na Straży
nr 1984/5

Tuż u drzwi

„Jaki będzie znak twojej obecności i zakończenia wieku?” – Diaglott, Mat. 24:3. „Gdy ujrzycie to wszystko, „Jaki będzie znak twojej obecności i zakończenia wieku?” – Diaglott, Mat. 24:3. „Gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuz u drzwi” – Nowy Przekład, Mat. 24:33. Spośród wszystkich wspaniałych słów, jakie wyszły z ust tego, który  czytaj
Na Straży
nr 1984/5

Powołanie Gedeona

„I ukazał mu się anioł Pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny!”  Sędz. 6:12, BW. Wybrane wer „I ukazał mu się anioł Pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny!”  Sędz. 6:12, BW. Wybrane wersety: Sędz. 6:34-40. Po wyjściu z niewoli egipskiej Izraelici przez 40 lat wędrowali po pustyni, zanim doszli do ziemi kananejskiej. Kied czytaj
Na Straży
nr 1984/6

Echa z konwencji

OLESZYCE, DN. 13-15. VII. 1984 R. Pragniemy powiadomić wszystkich Czytelników pisma „Na Straży”, że z łaski POLESZYCE, DN. 13-15. VII. 1984 R. Pragniemy powiadomić wszystkich Czytelników pisma „Na Straży”, że z łaski Pana mieliśmy przywilej uczestniczyć w Uczcie Duchowej, która odbyła się w dniach 13-15 lipca 1984 r. w Oleszycach, w zabudowaniach br. Osiow czytaj
Na Straży
nr 1984/6

Z niwy młodzieżowej

W dniach 2–15. VII. 1984 r. odbył się w Miechowie, starym historycznym mieście położonym 40 km na północ od KrW dniach 2–15. VII. 1984 r. odbył się w Miechowie, starym historycznym mieście położonym 40 km na północ od Krakowa, kurs biblijny dla młodzieży w wieku 12-15 lat, połączony z wypoczynkiem. Kurs odbył się w gościnnych damach braterstwa Kołaczów i Bie czytaj
Na Straży
nr 1984/6

Z redakcyjnej poczty

• W Liście do Kol. 2:14 czytamy: „Zniósł go z pośrodku, przybiwszy go do krzyża”. Jezus zaś mówi: „Nie przys • W Liście do Kol. 2:14 czytamy: „Zniósł go z pośrodku, przybiwszy go do krzyża”. Jezus zaś mówi: „Nie przyszedłem rozwiązać zakon, ale wypełnić”. Jak należy zatem rozumieć słowo 'zniósł'? – Gdy Apostoł Paweł mówi o zniesieniu lub o zakończeniu  czytaj
Na Straży
nr 1984/6

Dzień narodzenia Pańskiego

Prawie wszyscy biblijni egzegeci – w tym także i przywódcy religijni – są zgodni, że 25 grudnia nie jest rzeczPrawie wszyscy biblijni egzegeci – w tym także i przywódcy religijni – są zgodni, że 25 grudnia nie jest rzeczywistym dniem narodzin Chrystusa. Nie podają oni jednak żadnego rozwiązania, pozwalającego ustalić dokładną bądź też przybliżoną datę Pański czytaj
Na Straży
nr 1984/6

Czy Jezus urodził się 25 grudnia?

Większość ludzi być może jest przekonana, że tak właśnie było. A na co wskazują dowody? Dlaczego nie miałbyś Większość ludzi być może jest przekonana, że tak właśnie było. A na co wskazują dowody? Dlaczego nie miałbyś sprawdzić, co na temat „Bożego Narodzenia” podają na przykład encyklopedie? Z pewnością dowiesz się z nich o pochodzeniu tego święta oraz j czytaj