Na Straży
nr 1967/6

Echo z konwencji – Flers Lez Lille (Francja)

Drodzy w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, Braterstwo, gdziekolwiek Was dosięga to pismo! Niechaj pokój Boży naDrodzy w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, Braterstwo, gdziekolwiek Was dosięga to pismo! Niechaj pokój Boży napełnia serca Wasze, a Pańska opieka i błogosławieństwo niechaj Wam towarzyszą na każdy dzień. Pragniemy znowu podzielić się z Wami tym bł czytaj
Na Straży
nr 1967/6

Zaginione i zbawione

Nie ma dwóch innych słów, których znaczenie byłoby ogólnie tak mylnie pojmowane jak słowa: „zginione” i „zbawiNie ma dwóch innych słów, których znaczenie byłoby ogólnie tak mylnie pojmowane jak słowa: „zginione” i „zbawione”, według tego, jak słowa te użyte są w Piśmie Świętym. Niektórzy, gdy czytają, że Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić, co b czytaj
Na Straży
nr 1967/6

Tajemne występki i samowolne grzechy

„Od tajemnych występków oczyść mnie i od swawolnych zachowaj sługę twego, aby nie panowały nade mną. Wtedy d „Od tajemnych występków oczyść mnie i od swawolnych zachowaj sługę twego, aby nie panowały nade mną. Wtedy doskonałym będę, a będę oczyszczony od przestępstwa wielkiego. Niechże będą przyjemne słowa ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem czytaj
Na Straży
nr 1967/6

Dzień małych początków

„Bo któżby wzgardził dniem małych początków?” – Zach. 4:10 Nasz tematowy tekst ma ścisły związek z czasem „Bo któżby wzgardził dniem małych początków?” – Zach. 4:10 Nasz tematowy tekst ma ścisły związek z czasem odbudowy świątyni w Jerozolimie po powrocie części Izraelitów z niewoli babilońskiej. Słowa Boże wypowiedziane do proroka Zachariasza sł czytaj
Na Straży
nr 1967/6

Wykład pożegnalny

Nasza konwencja dobiega końca. Nie miałem wprawdzie przywileju być obecny podczas wszystkich wykładów, lecz zdNasza konwencja dobiega końca. Nie miałem wprawdzie przywileju być obecny podczas wszystkich wykładów, lecz zdołałem zauważyć, że duch Pański jest pośród was i wierzę, że wyrażę sentyment wszystkich tu obecnych, gdy powiem, że spędziliśmy tu czas bar czytaj
Na Straży
nr 1968/1

Jezus przybliżywszy się szedł z nimi

„Chrystus jest, który umarł, owszem i zmartwychwstał” – Rzym. 8:34. W niniejszej lekcji zastanowimy się n „Chrystus jest, który umarł, owszem i zmartwychwstał” – Rzym. 8:34. W niniejszej lekcji zastanowimy się nad najbardziej znamienną manifestacją, jaką Jezus uczynił swoim uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Rychło rano, w dniu Jego zmartwychwstania czytaj
Na Straży
nr 1968/1

Wierność Bogu konieczna do żywota wiecznego

Pierwotny stan aniołów, którzy upadli, był stanem, czyli poziomem anielskim. Zamiarem Stwórcy nie było, aby onPierwotny stan aniołów, którzy upadli, był stanem, czyli poziomem anielskim. Zamiarem Stwórcy nie było, aby oni byli ludźmi, lecz aniołami. Moc materializowania się była im dana w celu dokonania pomiędzy ludźmi pewnej właściwej pracy, która przez ich czytaj
Na Straży
nr 1968/1

Wzrost Nowego Stworzenia

„Ale rośnijcie w łasce i w znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa” (2 Piotra 3:18). Ap. Pi „Ale rośnijcie w łasce i w znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa” (2 Piotra 3:18). Ap. Piotr w tematowym tekście zachęca nas do wzrostu. Czy to jest rozkaz? Nie! Tu nie ma rozkazu, lecz życzenie Boże wyrażone dla naszego dobra czytaj
Na Straży
nr 1968/1

Zakończające słowo przestrogi i zachęty

Powyższych myśli nie skreśliliśmy w celu złośliwej krytyki starszych, w celu wyszukiwania w nich wad itp. Nie Powyższych myśli nie skreśliliśmy w celu złośliwej krytyki starszych, w celu wyszukiwania w nich wad itp. Nie chcemy także nikogo zniechęcać lub wstrzymywać w jego obowiązkach starszego. Pragnieniem naszym raczej jest, aby słowami naszego tekstu zach czytaj
Na Straży
nr 1968/1

Ważność duchowej służby

Zaiste jest to chwalebny i zaszczytny przywilej głosić drugim Słowo Prawdy, usługiwać braciom duchowym pokarmeZaiste jest to chwalebny i zaszczytny przywilej głosić drugim Słowo Prawdy, usługiwać braciom duchowym pokarmem, objaśnieniem różnych nauk i zasad Słowa Bożego. Jak ostrożnymi i troskliwymi powinni być ci, co ten przywilej mają, aby byli godnym narzę czytaj