Ostatnie numery
Na Straży
{{ last.nastrazy.issue }}
{{ last.nastrazy.year }}
The Herald
{{ last.herald.issue }}
{{ last.herald.year }}
Wędrówka za Panem
{{ last.wedrowka.issue }}
{{ last.wedrowka.year }}
Artykuły
Na Straży
1986/1

Refleksje Nowego Roku

„Dodajcie rok do roku, niech święta dopełnią swojej kolejności” – Izaj. 29:1. Przekroczyliśmy próg Nowego „Dodajcie rok do roku, niech święta dopełnią swojej kolejności” – Izaj. 29:1. Przekroczyliśmy próg Nowego Roku. Przy tej okazji każdemu poświęcon czytaj
Na Straży
1985/6

Mit czy historia?

O TYM WARTO WIEDZIEĆ Rozstrzygniemy obecnie problem historycznego istnienia Chrystusa. Oczywiście istnienie CO TYM WARTO WIEDZIEĆ Rozstrzygniemy obecnie problem historycznego istnienia Chrystusa. Oczywiście istnienie Chrystusa potwierdza cała tradycja chrześ czytaj
Na Straży
1985/6

Chwalebna proklamacja

„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi” – Łuk. 2:10. Aniels „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi” – Łuk. 2:10. Anielskie poselstwo zwiastowane pastuszkom na  czytaj
Na Straży
1985/6

Który się urodził z niewiasty…

„Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który się urodził z niewiasty, który się „Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem, aby tych, którzy pod z czytaj
Na Straży
1985/6

Gdy nadeszło wypełnienie czasu

„Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakon „Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod z czytaj
Na Straży
1985/5

Z redakcyjnej poczty

• W jaki sposób rozróżnić ceremonie opisane w 8, 9 i 16 rozdziale 3. Księgi Mojżeszowej, a zarazem wykazać ich• W jaki sposób rozróżnić ceremonie opisane w 8, 9 i 16 rozdziale 3. Księgi Mojżeszowej, a zarazem wykazać ich wzajemne powiązanie – o ile takie istni czytaj
Na Straży
1985/5

Przystojność i porządek – cz.II

część I Uważamy, że w sprawie wyboru starszych wola Boża może być najstosowniej wyrażona poprzez głosy osób pczęść I Uważamy, że w sprawie wyboru starszych wola Boża może być najstosowniej wyrażona poprzez głosy osób poświęconych Bogu i Jego sprawie. Niechaj czytaj
Na Straży
1985/5

Tuż u drzwi – cz.VI

część V „Jaki będzie znak twojej obecności i końca wieku?” – Mat. 24:3, Diaglott. „Gdy ujrzycie to wszysczęść V „Jaki będzie znak twojej obecności i końca wieku?” – Mat. 24:3, Diaglott. „Gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drz czytaj
Na Straży
1985/5

Dziesięć słów

„I napisał Pan na tablicach słowa przymierza, dziesięć słów” – 2 Mojż. 34:28. „Jam jest Pan Bóg twój, któ „I napisał Pan na tablicach słowa przymierza, dziesięć słów” – 2 Mojż. 34:28. „Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z dom czytaj
Na Straży
1985/4

Przystojność i porządek – cz.I

„Wszystko się niechaj dzieje przystojnie i porządnie” – 1 Kor. 14:40, BG. Wobec różnych okoliczności, z j „Wszystko się niechaj dzieje przystojnie i porządnie” – 1 Kor. 14:40, BG. Wobec różnych okoliczności, z jakimi spotykamy się w zgromadzeniach lud czytaj