Ostatnie numery
Na Straży
{{ last.nastrazy.issue }}
{{ last.nastrazy.year }}
The Herald
{{ last.herald.issue }}
{{ last.herald.year }}
Wędrówka za Panem
{{ last.wedrowka.issue }}
{{ last.wedrowka.year }}
Artykuły
Dlaczego historia jest ważna?
Wędrówka
2020/5

Dlaczego historia jest ważna?

Wtedy Joab wysłał posłańca i kazał Dawida powiadomić o całym przebiegu bitwy, I dał posłańcowi takie polecen Wtedy Joab wysłał posłańca i kazał Dawida powiadomić o całym przebiegu bitwy, I dał posłańcowi takie polecenie: Gdy złożysz królowi sprawozdanie o c czytaj
Historia reformacji
Wędrówka
2020/5

Historia reformacji

Kiedy spojrzymy na wydarzenia w świecie religijnym, z historycznego punktu widzenia zauważymy, że podczas dwócKiedy spojrzymy na wydarzenia w świecie religijnym, z historycznego punktu widzenia zauważymy, że podczas dwóch tysięcy lat, od śmierci Pana Jezusa Ch czytaj
Wędrówka
2020/5

Jerycho

Miasto było położone 16 km na północ od Morza Martwego i ok. 10 km na zachód od Jordanu. Był to bardzo urodzajMiasto było położone 16 km na północ od Morza Martwego i ok. 10 km na zachód od Jordanu. Był to bardzo urodzajny teren, prawdopodobnie ludzie osiedlil czytaj
Wędrówka
2020/5

Świadectwo historii Wieku Ewangelii

Gdy spoglądamy wstecz na to co było, możemy rozpatrywać to zawsze z kilku punktów widzenia.  Możemy spojrzeć nGdy spoglądamy wstecz na to co było, możemy rozpatrywać to zawsze z kilku punktów widzenia.  Możemy spojrzeć na to, co przeżyliśmy sami – jak nasze ży czytaj
Wędrówka
2020/5

Błogosławieni czystego serca,

Serce – siedlisko uczuć, słowo to jest użyte w Biblii 733 razy. Czyste – nie fałszywe, nie szczere; n Serce – siedlisko uczuć, słowo to jest użyte w Biblii 733 razy. Czyste – nie fałszywe, nie szczere; nie splamione. Szczere serce – „Manna” czytaj
Wędrówka
2020/5

Kiedy poznać, że to miłość?

Miłość może być różna i dotyczyć różnych osób: Pana Boga, rodzica, dziecka. Można kochać chodzenie po górach, Miłość może być różna i dotyczyć różnych osób: Pana Boga, rodzica, dziecka. Można kochać chodzenie po górach, albo domowe zwierzątko. Jednak ten krótk czytaj
Pytania i odpowiedzi Biblijne
Wędrówka
2020/5

Pytania i odpowiedzi Biblijne

W jaki sposób mogę coraz bardziej owocować na podstawie Ew. Mateusza 13 rozdział? Praca nad swoim sercemW jaki sposób mogę coraz bardziej owocować na podstawie Ew. Mateusza 13 rozdział? Praca nad swoim sercem, by gleba wciąż była żyzna, by wydawała czytaj
Wędrówka
2020/5

Bohaterowie wiary – Ezechiel

Opowiadaliśmy już o trzech wielkich prorokach – Izajaszu, Jeremiaszu i Danielu. Pozostał nam czwarty prorok, kOpowiadaliśmy już o trzech wielkich prorokach – Izajaszu, Jeremiaszu i Danielu. Pozostał nam czwarty prorok, którego księga obejmuje 48 rozdziałów. Ch czytaj
The Herald
2014/2

Usuwanie

Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wsz Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich  czytaj