Ostatnie numery
Na Straży
{{ last.nastrazy.issue }}
{{ last.nastrazy.year }}
The Herald
{{ last.herald.issue }}
{{ last.herald.year }}
Wędrówka za Panem
{{ last.wedrowka.issue }}
{{ last.wedrowka.year }}
Artykuły
Na Straży
1972/3

Przypatrzcie się polnym liliom, jak rosną

MYŚLĄCYM POD ROZWAGĘ „Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną” – powiedział Chrystus Pan do zmęczonych MYŚLĄCYM POD ROZWAGĘ „Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną” – powiedział Chrystus Pan do zmęczonych szarą walką życia uczniów – do słuchaczy czytaj
Na Straży
1972/3

Przyszłe dziedzictwo Nowego Stworzenia

„A jeśliż dziećmi, tedy i dziedzicami, dziedzicami w prawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeśl „A jeśliż dziećmi, tedy i dziedzicami, dziedzicami w prawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy tez z nim czytaj
Na Straży
1972/3

Nasze wzajemne zobowiązania

„A tak powinniśmy my, którzyśmy mocni, znosić mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie” – Rzym. 15:1. „A tak powinniśmy my, którzyśmy mocni, znosić mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie” – Rzym. 15:1. Główną zasadą wyrażoną w powyższym te czytaj
Na Straży
1972/3

Uświęceni przez poznanie prawdy

„Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Gdyby przyszły czasy ochłody od ob „Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby onego, kt czytaj
Na Straży
1972/3

Boskie zrozumiałe prawo

Boska mądrość, miłość i sprawiedliwość decydują, co jest najlepsze i taka decyzja jest Boską wolą, czyli Jego Boska mądrość, miłość i sprawiedliwość decydują, co jest najlepsze i taka decyzja jest Boską wolą, czyli Jego prawem. Jednakowoż ściśle mówiąc, tylko  czytaj
Na Straży
1972/3

Pędzony na puszczę

„Albowiem, że sam cierpiał będąc kuszony, może tych, którzy są w pokusach, ratować” – Hebr. 2:18. Ustęp „Albowiem, że sam cierpiał będąc kuszony, może tych, którzy są w pokusach, ratować” – Hebr. 2:18. Ustępy Pisma, które bierzemy do niniejszego b czytaj
Na Straży
1972/2

Znajomość niekiedy sidłem

Dało się zauważyć niektóre złe skutki znajomości (wolności od przesądów itp.) w zdegradowanym świecie. WidzimyDało się zauważyć niektóre złe skutki znajomości (wolności od przesądów itp.) w zdegradowanym świecie. Widzimy, że wszystkie starania upadłych ludzi,  czytaj
Na Straży
1972/2

Pismo Święte

Wyłącznym tłem naszych rozważań jest, było i będzie tylko Słowo Boże – Słowo Prawdy – Biblia Święta! Pism Wyłącznym tłem naszych rozważań jest, było i będzie tylko Słowo Boże – Słowo Prawdy – Biblia Święta! Pismo Święte jest księgą, z którą żadna inna czytaj
Na Straży
1972/2

Pełna miłosierdzia i owoców dobrych

„Początkiem wszystkiego jest mądrość”. „Mądrość, która jest z góry najprzód czysta, potem spokojna, mierna, „Początkiem wszystkiego jest mądrość”. „Mądrość, która jest z góry najprzód czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dob czytaj
Na Straży
1972/2

Ukaranie zazdrości i nienawiści

„Miłość jest długo cierpliwa, miłość nie zazdrości, miłość nie nadyma się, nie szuka swoich rzeczy, nie je „Miłość jest długo cierpliwa, miłość nie zazdrości, miłość nie nadyma się, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli nic złe czytaj