Ostatnie numery
Na Straży
{{ last.nastrazy.issue }}
{{ last.nastrazy.year }}
The Herald
{{ last.herald.issue }}
{{ last.herald.year }}
Wędrówka za Panem
{{ last.wedrowka.issue }}
{{ last.wedrowka.year }}
Artykuły
Na Straży
2019/3

Wizja Królestwa Chrystusowego

„Ten jest Syn mój miły, tego słuchajcie”. Na scenę na Górze Przemienienia, aby mogła być właściwie ocen „Ten jest Syn mój miły, tego słuchajcie”. Na scenę na Górze Przemienienia, aby mogła być właściwie oceniona, musimy patrzeć przez pryzmat słów  czytaj
The Herald
2018/3

Osiem nocnych wizji Zachariasza

"Tedym podniósł oczy swe i ujrzałem" -  Zach. 1:18, 2:1, 5:1, 6:1. W niniejszym artykule rozważymy wizj "Tedym podniósł oczy swe i ujrzałem" -  Zach. 1:18, 2:1, 5:1, 6:1. W niniejszym artykule rozważymy wizje, które ujrzał Zachariasz, wszystkie je czytaj
The Herald
2018/1

Podróż apostoła Pawła do Rzymu

Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdł Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety – Dzieje AP. 27:13.  czytaj
The Herald
2014/2

Usuwanie

Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wsz Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich  czytaj
The Herald
2016/6

Jak pokonać niepełnosprawność

Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuś Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasz czytaj
The Herald
2016/5

Gdy jestem słaby, wtedy jestem silny

Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrys Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy czytaj
The Herald
2015/2

Droga do Jerozolimy

Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od stOd tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie czytaj
Na Straży
2013/1

Myśli i zdania

Miłość nazywa się ideałem życia. Kwintesencją jego jest zdolność do niezwykłych poświęceń. Wilde BardzMiłość nazywa się ideałem życia. Kwintesencją jego jest zdolność do niezwykłych poświęceń. Wilde Bardziej miłuj tego, kto wytyka ci błędy, niż czytaj
Na Straży
2012/2

Myśli i zdania

Kiedy się kocha, wszystko inne dookoła nabiera coraz głębszego sensu. P. Coelho Sens życia tkwi właśni Kiedy się kocha, wszystko inne dookoła nabiera coraz głębszego sensu. P. Coelho Sens życia tkwi właśnie w męczeństwie bez szemrania, we łzach, czytaj
Na Straży
2010/3

Panie, naucz nas modlić się…

„A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, nauc „A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczn czytaj