The Herald
nr 2012/3

Na początku

Na konwencji w Put-In-Bay w dniu 03.09.1908 roku, Henry Clay Rockwell wygłosił wykład „Duchowa kultura, albo Na konwencji w Put-In-Bay w dniu 03.09.1908 roku, Henry Clay Rockwell wygłosił wykład „Duchowa kultura, albo rozwój siły duchowej”. Skrót tego przemówienia można znaleźć w Reprintach na stronie 4245, zaś pełen jego zapis znalazł się w „Raportach Ko czytaj
The Herald
nr 2012/3

Jedzenie i picie

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni  – Mat. 5:5 Aby zachow Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni  – Mat. 5:5 Aby zachować dobre zdrowie, należy dbać o wiele rzeczy, między innymi o to, aby mądrze się odżywiać. W książce z roku 1826 Anthelme Brillat-Savarin na czytaj
The Herald
nr 2012/3

Chodzenie z Bogiem

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował - 1 Jan. 2:6. Dawniej ludzie Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował - 1 Jan. 2:6. Dawniej ludzie spędzali większość swojego czasu na zapewnianiu sobie środków niezbędnych do życia. Praca fizyczna była normą. Nie było czasu ani potrzeby  czytaj
The Herald
nr 2012/3

Odpoczynek

Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco - Mar. 6:31. Chrześcijanie od dawna Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco - Mar. 6:31. Chrześcijanie od dawna prowadzą dyskusję na temat wypoczynku. Z jednego punktu widzenia, odpoczynek wydaje się być w opozycji do idei „prowadzenia działalności na  czytaj
The Herald
nr 2012/3

Uczenie się

Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pocie Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli - Rzym. 15:4. Prawdopodobnie nic nie daje większej przyjemności młodym rodzicom jak świadomość, że ich dziecko  czytaj
The Herald
nr 2012/3

Radość

Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało (Przyp. 17:22). Słownik R Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało (Przyp. 17:22). Słownik Rogeta określa wesołość jako „stan najlepszego samopoczucia, błogosławieństwa, błogości, szczęścia, radości." Radość uosabia postawę umysłu,  czytaj
The Herald
nr 2012/3

Kąpiel

„(…) Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną pr „(…) Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo” (Efez. 5:25-26). Psalm 51 jest szczególną modlitwą Dawida o miłosierdzie, gdy uzmysłowił sobie swój grzech z Batszebą. Szukają czytaj
The Herald
nr 2012/3

Światło słoneczne

Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan - Ps. 84:12. Światło słoneczne jest Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan - Ps. 84:12. Światło słoneczne jest niezbędne zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i duchowego. Jest ono niezbędne do życia człowieka, umożliwia widzenie tego, co robimy, jak i czytaj
The Herald
nr 2012/3

Ćwiczenie zmysłów

Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem; Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem; pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego - Hebr. 5 czytaj
The Herald
nr 2012/4

Na początku

Niniejsze wydanie poświęcone jest kwestii, jak rozmawiać z innymi o Biblii i jej naukach. „Jak rozmawiać Niniejsze wydanie poświęcone jest kwestii, jak rozmawiać z innymi o Biblii i jej naukach. „Jak rozmawiać o Jezusie z nie-chrześcijanami” to artykuł który zwraca uwagę na fakt, że być może przede wszystkim należy zacząć od wskazania na wiarygodno czytaj