Ostatnie numery
Na Straży
{{ last.nastrazy.issue }}
{{ last.nastrazy.year }}
The Herald
{{ last.herald.issue }}
{{ last.herald.year }}
Wędrówka za Panem
{{ last.wedrowka.issue }}
{{ last.wedrowka.year }}
Artykuły
Na Straży
2000/4

Nowe Przymierze w nauce Jeremiasza

Cały trzydziesty pierwszy rozdział Proroctwa Jeremiasza mówi o nadziei dla Izraela. W wersetach 31-34 prorok JCały trzydziesty pierwszy rozdział Proroctwa Jeremiasza mówi o nadziei dla Izraela. W wersetach 31-34 prorok Jeremiasz pisze: „Oto idą dni – mówi Pan  czytaj
Na Straży
2000/4

Przybliżył się i szedł z nimi

Opis Ewangelii według św. Łukasza przekazuje osobiste przeżycia apostołów i uczniów Chrystusa Pana. Przeżyli oOpis Ewangelii według św. Łukasza przekazuje osobiste przeżycia apostołów i uczniów Chrystusa Pana. Przeżyli oni wielkie doświadczenia, zgodnie ze sło czytaj
Na Straży
2000/4

Pamiętaj o Nim na wszystkich drogach

„Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” – Przyp. Sal. 3:6 Mił „Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” – Przyp. Sal. 3:6 Miłość i wierność oznaczają właściwy stosun czytaj
Na Straży
2000/4

Synowie Hebera

„A Heberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednemu Peleg, iż za dni jego rozdzielona jest ziemia…” – 1 Mojż. „A Heberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednemu Peleg, iż za dni jego rozdzielona jest ziemia…” – 1 Mojż. 10:25 Początkowe rozdziały 1 Księgi Moj czytaj
Na Straży
2020/4

Pełzający odstępca

„Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy” – 1 Jana 3:8 Szatan to wielki i pod „Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy” – 1 Jana 3:8 Szatan to wielki i podstępny strateg, władca ciemności, mistrz czytaj
Na Straży
2000/4

Czas Bożego nawiedzenia

Pan Bóg przemawia do człowieka w różny sposób. Pismo Św. opisuje malownicze obrazy, dramatyczne historie, wymoPan Bóg przemawia do człowieka w różny sposób. Pismo Św. opisuje malownicze obrazy, dramatyczne historie, wymowne przykłady, począwszy od króla do żeb czytaj
Na Straży
2000/3

Ezechiel – rozdział 6

rozdział 5 6:1 – „I doszło mnie słowo Pana tej treści” – Prorok Ezechiel uzasadnia, że jego proroctwo jest rozdział 5 6:1 – „I doszło mnie słowo Pana tej treści” – Prorok Ezechiel uzasadnia, że jego proroctwo jest prawdziwe; że to, co on pisze, nie jest  czytaj
Na Straży
2000/3

Nadzieja, która oczyszcza

„A ktokolwiek ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się, jako i On czysty jest” – 1 Jana 3:3 Wobec wszystkich s „A ktokolwiek ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się, jako i On czysty jest” – 1 Jana 3:3 Wobec wszystkich swych doświadczeń, wobec społeczności z P czytaj
Na Straży
2000/3

Bohaterowie są wśród nas

Apostoł Paweł, pisząc List do Hebrajczyków, zamieścił długą listę nazwisk bohaterów Starego Testamentu. Byli Apostoł Paweł, pisząc List do Hebrajczyków, zamieścił długą listę nazwisk bohaterów Starego Testamentu. Byli to bohaterowie wiary, którzy w Boskiej  czytaj
Na Straży
2000/3

Obłoki po deszczu

„Zanim się zaćmi słońce i światło, księżyc i gwiazdy, i znowu powrócą obłoki po deszczu”. Kazn. Sal. 12.2 „Zanim się zaćmi słońce i światło, księżyc i gwiazdy, i znowu powrócą obłoki po deszczu”. Kazn. Sal. 12.2 Obłoki (chmury) występują w Biblii dość czytaj