Na Straży nr 2017/1

Braterskie Życzenia z Melbourne

Sługa Pański Jozue, następca Mojżesza usłyszał kiedyś od Pana poniższe słowa: „Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło” – Joz. 1:8. Tę Pańską zachętę, aby rozmyślać we dnie i nocy o księgach Zakonu, Jozue usłyszał w chwili przełomowej, kiedy stał u progu odpowiedzialnego dzieła prowadzenia Izraela. Życzymy Brater czytaj
Na Straży nr 2017/1

Pamiątka 2017

Drodzy Braterstwo, mili Czytelnicy. Pragniemy poinformować Was, że coroczna Pamiątka wieczerzy Pańskiej przypada w tym roku w niedzielę, 9 kwietnia po godzinie 18. W tym czasie naszych przygotowań, duchowych rozważań oraz podejmowania usilnych wysiłków, by usunąć z naszego serca i życia wszelkie ślady „starego kwasu złości i przewrotności”, pragniemy życzyć Wam w tym wszystkim pomocy i błogosławieństwa naszego Niebiańskiego Ojca. Natomiast gdy będziemy już, wspólnie z naszymi duchowymi s czytaj
Na Straży nr 2017/1

Psalm 22

Boże, czemuś mię, czemuś mię, mój wieczny Boże, opuścił w mój czas ostateczny? Zwątpiony mój świat, żywot opłakany, Nie ma sie czego człowiek jąć stroskany. Cały dzień wołam, Boże mój do Ciebie, A Ty próśb nie chcesz przyjąć mych do siebie. Całą noc wołam, lecz wołanie moje Nieprzejednane mija ucho Twoje. Ale, o Panie, Panie dobrotliwy, Tyś on mieszkaniec i stróż niewątpliwy Miasta świętego, skąd na wszystki strony Brzmi głos Twej chwały niezastanowiony. Przodkowie naszy Tobą się szc czytaj
Na Straży nr 2017/1

Wojna z nieprzyjaciółmi

Piąta Księga Mojżeszowa 20:1-20 Żeby zostać zwycięzcą, chrześcijanin musi pokonać szereg trudności, które napotyka na swojej drodze; niekiedy są to ciężkie wydarzenia, a innym razem są to nieprzyjaciele, którzy mu na niej stają. Zarówno Izrael, który chcąc posiąść Ziemię Obiecaną (miejsce odpoczynku), musiał pokonać ludy objęte klątwą (Joz. 11:23), jak i król Dawid musiał pokonać swoich wrogów, zanim objął królowanie nad całym Izraelem (Mar. 12:36). Stąd też nasuwa się wniosek, że Kościół wyb czytaj
Na Straży nr 2017/1

Dobrzy aniołowie

„Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi; trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: Wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: Opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: Narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną” – Dzieje Ap. 12:7-8 (NP). Często zajęci pracą czy nauką, staraniem o ten byt, skupieni na wykonywaniu codziennych obowiązków, bardzo rzadko uświadamiamy sobie, że są istoty duchowe, które przyglądają nam się i nier czytaj
Na Straży nr 2017/1

Oręż, którym walczymy cz. 3

Za bramą „Rozumiem teraz – pomyślał Wokulski – dlaczego odwiedzanie kościołów tak umacnia wiarę. Tu wszystko urządzone jest tak, że przypomina wieczność.”  - B. Prus, „Lalka” Marcin wstąpił do klasztoru augustianów w Erfurcie; klasztor nazywano Czarnym, a reguły zakonnej – zresztą dość surowej – skrupulatnie w nim przestrzegano. Zakon nie miał w swej historii ani jednego świętego, ale też – o ironio – aż do czasów Lutra nie uchował się wśród augustianów żaden heretyk, czym szczyciły się jego czytaj
Na Straży nr 2017/1

Najwyższy Kapłan według porządku Melchisedeka

Tematem naszym jest Pan Jezus jako Najwyższy Kapłan według porządku Melchisedekowego, co mamy zapisane przez apostoła Pawła w Liście do Hebrajczyków: „Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka”. O Melchisedeku w Piśmie Świętym są zaledwie trzy wzmianki, a jednak bibliści wszystkich czasów poświęcają im wiele uwagi. Pierwsza wzmianka jest w Księdze Rodzaju 14:18-20, druga w Psalmie 110:4, trzecia w Liście do Hebrajczyków (rozdziały od 5 do 7). Według Księgi Rodzaju Melchisedek był król czytaj
Na Straży nr 2017/1

Nim zasiądziemy do Pańskiego stołu

Artykuł nadesłany „I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa” – Łuk. 22:19-20 (NP). Gdy czytamy tekst Biblii, to często robimy to machinalnie. To błąd. Każdy z wersetów trzeba nauczyć się przeżywać. W nich przecież zawarta jest każdorazowo pewna dawka emocji. Chciałbym, abyście dzi czytaj
Na Straży nr 2017/1

Winnica z przypowieści spustoszona

Proroctwo Izajasza, rozdział 5. Tekst przewodni: „Biada tym, którzy są mocni na picie wina” – Izaj. 5:22. Najwyraźniej nasz Pan miał na myśli przypowieść o winnicy opisaną w pierwszych siedmiu wersetach tego rozdziału [Izaj. 5:1-7], gdy wypowiedział przypowieść, która została zapisana w Mat. 21:33-44. W obydwu przypowieściach winnica reprezentuje państwo żydowskie, a winorośl naród, a szczególnie tych, którzy posiadali wpływ i władzę – przywódców. Obydwie przypowieści wskazują na brak wła czytaj
Na Straży nr 2017/1

Ewangelia, którą wam opowiadam

Lekcja z 1 Listu do Koryntian 15:1-20 „Ale te są napisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a żebyście wierząc żywot mieli w imieniu jego” – Jan 20:31. Niniejsza lekcja została wyznaczona jako przegląd kwartału i bez wątpienia będzie ona owocna dla wielu, którzy z niej w ten sposób skorzystają. My jednak zwracamy uwagę na powyższą lekcję jako na zsumowanie całej Ewangelii Chrystusowej. Apostoł oświadczył: „Oznajmuję wam bracia Ewangelię, którąm wam opowiedział, któ czytaj