Ostatnie numery
Na Straży
{{ last.nastrazy.issue }}
{{ last.nastrazy.year }}
The Herald
{{ last.herald.issue }}
{{ last.herald.year }}
Wędrówka za Panem
{{ last.wedrowka.issue }}
{{ last.wedrowka.year }}
Artykuły
Na Straży
2003/1

Żniwo w stadach, czyli dzień uboju

„Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju” – Jak. 5:5. Czas roz „Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju” – Jak. 5:5. Czas rozliczenia człowieka spełniającego misję B czytaj
Na Straży
1995/4

Wielki ucisk według proroctwa Daniela

„Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochod „Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, święcącej w ciemnym miejscu, dopóki  czytaj
Na Straży
1977/1

Największym z cudów jest zmartwychwstanie

Przy stwarzaniu Nowego Stworzenia Bóg zaczął stwarzać coś zupełnie odrębnego i odmiennego od wszystkich rzeczyPrzy stwarzaniu Nowego Stworzenia Bóg zaczął stwarzać coś zupełnie odrębnego i odmiennego od wszystkich rzeczy dotąd stworzonych. Według naszego wyroz czytaj
Na Straży
1971/6

Pan, Człowiek, Król

Motto: „A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swoim. A oto Anioł Motto: „A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swoim. A oto Anioł Pański stanął podle nich, a chwała Pańsk czytaj
Na Straży
1963/3

Jednej rzeczy żądam

„Pan jest światłością moją i zbawieniem moim, kogóż się bać będę? Pan jest mocą żywota mego, kogóż się mam l „Pan jest światłością moją i zbawieniem moim, kogóż się bać będę? Pan jest mocą żywota mego, kogóż się mam lękać?... O jedną rzecz prosiłem Pana i t czytaj
Na Straży
1997/1

Pieśń o winnicy

Zaśpiewam pieśń Pana mego, O pięknej winnicy Jego, Te latorośle, które bujnie rosły, A owocu nie przynios Zaśpiewam pieśń Pana mego, O pięknej winnicy Jego, Te latorośle, które bujnie rosły, A owocu nie przyniosły – Przez doświadczenia odcina, A ta, czytaj
Na Straży
2008/2

Ukrzyżowany z łotrem

„Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystk „Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje... Oni przyglądają się, sy czytaj
The Herald
2017/6

Dosyć masz, gdy masz łaskę moją

Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłan Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym s czytaj
Wędrówka
2015/4

Psalm 137

Ich rzeczywistość Mimo że deportowani – nie zapomnieli korzeni. Nie tańczyli jak im grano, jak i nie grali gdIch rzeczywistość Mimo że deportowani – nie zapomnieli korzeni. Nie tańczyli jak im grano, jak i nie grali gdy im kazano. Śpiewacy syońscy... Musieli czytaj
Na Straży
2014/2

Pieśni Wieczorne – 15 kwietnia

„A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” – 1 Kor. 15:20. Nie„A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” – 1 Kor. 15:20. Niektórzy ludzie zostali obudzeni ze snu śm czytaj