The Herald
nr 2016/5

Ufając obietnicom

Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami b Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość - 2 Piotr. 1:4. Badacze Pisma Świętego opracowali ze czytaj
The Herald
nr 2016/5

Czego oko nie widziało

Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, kt Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże - 1 Kor. 2:9-10. Studiując liczne o czytaj
The Herald
nr 2016/5

Gdy jestem słaby, wtedy jestem silny

Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrys Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny - 2 Kor. 12:10. Operator filmowy Conrad Hall powiedział kiedyś: „W niedoskonałości  czytaj
The Herald
nr 2016/5

Zawsze się módlmy nie tracąc nadziei

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają - Hebr. 11:6. Bóg chce, abyśmy rozwijali wiarę, nadzieję i miłość, ale przede wszystkim miłość (1 Kor czytaj
The Herald
nr 2016/5

Duchowy wzrost przez doświadczenia

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwycięż To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat - Jan. 16:33. Są tacy którzy wierzą, że Bóg chce, aby Chrześcijanie wiedli łatwe życie w dobrobycie. Jeśli by tak istotnie był czytaj
The Herald
nr 2016/5

Wzrost w Chrystusie

Ten, który stworzył wszechświat, postanowił stworzyć coś nowego w nas - Nowe Stworzenie, które jest bardziej Ten, który stworzył wszechświat, postanowił stworzyć coś nowego w nas - Nowe Stworzenie, które jest bardziej chwalebne niż cokolwiek, co kiedykolwiek wcześniej stworzył. Boże powołanie jest powołaniem do życia polegającego na zmianie, wzroście i pr czytaj
The Herald
nr 2016/5

Na początku

Boże obietnice są inne niż jakiekolwiek obietnice składane przez człowieka. Ich ogromna liczba, ich zakres i zBoże obietnice są inne niż jakiekolwiek obietnice składane przez człowieka. Ich ogromna liczba, ich zakres i znaczenie wykraczają poza to, co mógłby zaoferować człowiek. U Boga, obietnica jest gwarancją działania. Uczyni On wszystko, co obiecał, we w czytaj
The Herald
nr 2016/4

Dom wiary

Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary - Gal. 6:10. Oprócz poświ Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary - Gal. 6:10. Oprócz poświęconych, w naszej społeczności znajduje się wiele osób, które kochają Boga i Jego prawdę, ale nigdy nie wyznały tego przez ofiarowanie się.  czytaj
The Herald
nr 2016/4

Klasa Oblubienicy

Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha - 1 Kor. 2:9-10. Nie ma bardziej niezwykłego przywileju niż ten, który dotyczy  czytaj
The Herald
nr 2016/4

Obietnice dla spłodzonych z Ducha

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłasza Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości - 1 Piotr. 2:9. Uczniowie Jezusa zostali namaszczeni Duchem Św czytaj