Ostatnie numery
Na Straży
{{ last.nastrazy.issue }}
{{ last.nastrazy.year }}
The Herald
{{ last.herald.issue }}
{{ last.herald.year }}
Wędrówka za Panem
{{ last.wedrowka.issue }}
{{ last.wedrowka.year }}
Artykuły
Na Straży
1987/4

Okup a ofiara za grzech

OKUP NIE JEST OFIARĄ ZA GRZECH Zdaje się być rzeczą trudną dla niektórych naszych Czytelników zauważenie różnOKUP NIE JEST OFIARĄ ZA GRZECH Zdaje się być rzeczą trudną dla niektórych naszych Czytelników zauważenie różnicy pomiędzy okupem a ofiarą za grzech.  czytaj
Na Straży
1987/4

Kapłaństwo według porządku Melchizedekowego

„Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował, mówiąc: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Mel-chizedekow „Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował, mówiąc: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Mel-chizedekowego” (Psalm 110:4). Kapłan, we właści czytaj
Na Straży
1987/4

Miasto bez muru

„Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim jest jako miasto rozwalone bez muru” (Przyp. 25:28). Trafne zais „Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim jest jako miasto rozwalone bez muru” (Przyp. 25:28). Trafne zaiste jest porównanie naszego wersetu. Mias czytaj
Na Straży
1987/4

Nazarejczykowie Boży

„I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha” (Efez. 5:18). Spośród ró „I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha” (Efez. 5:18). Spośród różnych przepisów dotyczących spraw życiow czytaj
Na Straży
1987/4

Panie, naucz nas modlić się

„Bez przestanku się módlcie; za wszystko dziękujcie” (1 Tes. 5:17-18). Na początku, gdy Adam znajdował si „Bez przestanku się módlcie; za wszystko dziękujcie” (1 Tes. 5:17-18). Na początku, gdy Adam znajdował się w harmonii z Bogiem, znaczyło to, że b czytaj
Na Straży
1987/4

Dwa grona bohaterów Bożych

„Bieżmy w zawodzie, który nam jest wystawiony: patrząc na Jezusa Wodza i dokończyciela wiary” (Hebr. 12:1-2) „Bieżmy w zawodzie, który nam jest wystawiony: patrząc na Jezusa Wodza i dokończyciela wiary” (Hebr. 12:1-2). Pismo Święte stawia wiarę ponad ucz czytaj
Na Straży
1987/4

Apostołowie Chrystusowi – cz.3

„A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, s „A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Fili czytaj
Na Straży
1987/4

Zachowujcie jedność ducha

Nigdy bardziej niż obecnie nie było potrzebne Kościołowi napomnienie św. Pawła, abyśmy zachowywali jedność ducNigdy bardziej niż obecnie nie było potrzebne Kościołowi napomnienie św. Pawła, abyśmy zachowywali jedność ducha w związce pokoju. Wspomnieliśmy już,  czytaj
The Herald
2014/2

Usuwanie

Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wsz Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich  czytaj
The Herald
2016/5

Gdy jestem słaby, wtedy jestem silny

Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrys Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy czytaj