6-11
Sie
Pozostały 2 miesiące
6 dni (wtorek-niedziela)

XXI Konwencja Międzynarodowa

„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia jakie było w Chrystusie Jezusie.” – Filipian 2:5

DRODZY W PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE BRATERSTWO!

Tymi inspirującymi  słowami Apostoła Pawła do zboru w Filippi, pragniemy zaprosić wszystkich pragnących społecznego uwielbiania Pana Boga, do udziału w XXI Międzynarodowej Konwencji Badaczy Pisma Świętego

Miejsce: Folwark Zalesie – Grajów – www.folwarkzalesie.com
Termin: 6-11.08.2024 r.

Więcej informacji podane zostanie w najbliższym terminie – oraz będą dostępne na stronie www.icbiblestudents.org gdzie jest także zamieszczony formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w Konwencji – formularz.