Na Straży

Echa z konwencji – Piotrowice [2015]

Piotrowice – 14 czerwca 2015 r.

„Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie” – Jak. 1:12.

Takie było motto spotkania braterskiego w Piotrowicach k. Lublina, które odbyło się 14 czerwca. Już po raz czwarty braterstwo ze zboru w Lublinie zaprosili nas, abyśmy przybyli posłuchać Słowa Bożego, uwielbić naszego Ojca Niebiańskiego i umocnić naszą wiarę, żebyśmy mogli wytrwać w próbie. Z dala od zgiełku wielkiego miasta, choć całkiem niedaleko, w dworku Arkadia w Piotrowicach oddalonych o 15 km od Lublina zebrało się nas ponad 400 braci i sióstr. Modliliśmy się, chwaliliśmy Stwórcę pieśnią i słuchaliśmy słów, które kierował do nas Pan przez usta naszych braci. Przemawiało do nas czterech braci.

Br. Leszek Szarkowicz, nawiązując do wersetu przewodniego, wspomniał wielkie postacie znane nam z kart Starego Testamentu, które były poddawane próbom. Abraham, Mojżesz, Jakub służący długie lata u Labana za umiłowaną Rachelę. Lekcje z tych historii są piękne i pouczające. Jak wiele możemy udźwignąć, gdy kochamy: Pana, brata, siostrę, bliską osobę i próby nigdy nie są ponad miarę. Czy jednak łatwo znosić próby od osoby, która nas irytuje? Warto też pamiętać, że przesiewanie i próby bywają także na punkcie nauk.

Br. Rafał Purwin swoje rozważania oparł na historii Jonatana i Dawida zapisanej w Księgach Samuelowych. Piękny „związek przyjaźni” i na jego tle ta szczególna cecha, którą uwypuklił brat: cierpliwość (Hebr. 10:36).Brak cierpliwości jest cechą naszych czasów. Problem ten dotyka dziś szczególnie ludzi młodych. Chcemy mieć coś tu i teraz bez wielkiego nakładu pracy. Do czego doprowadził brak cierpliwości w tej starotestamentalnej historii, przekonaliśmy się słuchając słów brata, a dla nas płynie nauka, że grozi nam niebezpieczeństwo braku cierpliwości także w wymiarze duchowym.

Br. Lucjan Pulikowski podzielił się lekcją z Ew. Łukasza 21:24: „A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan”.Brat przedstawił swoje zrozumienie tematu i wielu zagadnień związanych z czasami pogan. Szeroko rozwijając myśli, poparł ją wieloma argumentami z wersetów biblijnych, dając nam tym samym wiele materiału do osobistych przemyśleń, abyśmy mogli doświadczyć– jak mówi Biblia –„czy tak się sprawy mają”. To bardzo ważne, abyśmy stali ugruntowani w zdrowej nauce.

Pewnego rodzaju kontynuacją poprzednich rozważań był czwarty wykład, br. Piotra Krajcera. Ta kontynuacja to pokazanie, jak wielką sztuką jest umiejętność patrzenia na słowa proroctwa i właściwe, z pomocą Bożą, ich interpretowanie. Br. Piotr zwracał uwagę na to, co dzieje się w Izraelu, bo to wydarzenia, jakie mają miejsce w tym narodzie, są wyznacznikiem bliskości Królestwa Bożego. „W dniach, które idą, Izrael zakwitnie” (Izaj. 27:6) – takie były słowa przewodnie rozważań brata. Winnica to Izrael, a właściciel winnicy to Pan Bóg. To przypowieści pięknie pokazują nam, jak Pan będzie się obchodzić ze swoim narodem, jak będzie się troszczyć o swoją winnicę i ją pielęgnować. Ważne, byśmy umieli patrzeć i dostrzegać zachodzące w tym narodzie zjawiska. Wiele wersetów przedstawił nam brat i wiele danych statystycznych pokazujących odradzanie się narodu izraelskiego w swoich granicach i konsekwentne, systematyczne zbieranie „pojedynczo”Izraelitów ze wszystkich zakątków ziemi.

Rozmowy, jakie dało się słyszeć w przerwach przy kawie i kanapkach, świadczyły o tym, że tematyka wykładów satysfakcjonowała słuchaczy, bo długo jeszcze rozmawialiśmy o tym, co usłyszeliśmy i z wielką przyjemnością należy powiedzieć, że pobłogosławił nam w tym dniu Pan.