Na Straży
nr 1999/4

Echa z konwencji – Świdnik

Świdnik, 8 sierpnia 1999 r.

W tym roku jednodniowa konwencja zorganizowana przez Zbór w Świdniku odbyła się po raz pierwszy w hali Klubu Sportowego „AVIA”. Przybyło jak zwykle ok. 400 osób. Pogoda dopisała. Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 9.

Pierwszym wykładem skierowanym głównie do młodzieży usłużył br. Tomasz Sygnowski. Wykład zatytułowany „Otoczony łaską usprawiedliwienia nędzny pył” pozwolił wszystkim słuchaczom uświadomić sobie wielką dobroć i łaskę jaką Bóg obdarza człowieka. Kaz. Sal. 13:19 mówi o człowieku, którego los podobny jest do zwierzęcia. Dzięki łasce, krwi, zmartwychwstaniu i wierze wszyscy ludzie są usprawiedliwieni. Brat przedstawił przykłady działania mocy Bożej, dzięki której zarówno młodzi jak i dojrzali bracia mogą czerpać siły do rozwoju w Prawdzie.

Drugim wykładem, którego podstawą były słowa Ap. Pawła do Żydów 11:8–10, usłużył br. Edward Pietrzyk. W wystąpieniu swoim przedstawił historię powołania Abrahama, jego podróż, zawarte przymierze i błogosławieństwa otrzymane od Pana. Na przykładzie armii Gedeona omówił odłączenie Nowego Stworzenia od świata, następnie porównał opisy z Dziejów Apostolskich 7 rozdział i 1 Mojżeszowej 12 rozdział.

Następny mówca, br Paweł Suchanek, usłużył na temat „Przyjdź Królestwo Twoje”. Brat przeanalizował warunki w jakich obecnie żyje lud poświęcony. Przedstawił konkretne przykłady degradacji przynoszonej przez rozwój techniki, cywilizacji i niemoralne życie. Okazuje się, że człowiek nie może poradzić sobie ze swoimi problemami. Pojęcie procesu restytucji pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość na Królestwo, którego przedsmak czujemy już teraz Obj.21:5 „Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe”.

Kolejnym wykładem zatytułowanym „Dowody obecności ducha Bożego w naszych sercach” usłużył br. Jan Knop. Podstawą rozważań były słowa zapisane w Ewangelii Jana 14:23 „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy”. W wystąpieniu swoim brat omawiał znaki, po których można poznać serce napełnione duchem i na przykładzie słów 1 Piotra 2:1–2 mówił o „duchowym mleku” potrzebnym do duchowego wzrostu. Wzrost dają nauki Słowa Bożego. Nie zawsze doceniamy fakt, że niektórzy z nas są „lepiej urodzeni”, pochodzą z domów chrześcijańskich, gdzie od najmłodszych lat uczono nas biblijnych zasad.

Na zakończenie konwencji tematem zatytułowanym „Dobrze czyńcie tym, co was nienawidzą” Ew. Łukasza 6:26–28 usłużył br Daniel Krawczyk. Wykład był sprawdzianem wprowadzania w życie zasad i nauki biblijnych. Brat analizował walkę Dawida z Goliatem i na przykładzie historii z 1 Sam.26:7–16 podał dziewięć powodów, dla których Dawid mógł zabić swojego przeciwnika Saula. Okazując wspaniałomyślność wobec Saula, Dawid wypełnił zasadę podaną przez Pana.

Wspólną pieśnią i modlitwą dziękowaliśmy Bogu za błogosławieństwa i nauki płynące tego dnia z Jego Słowa.

R- ( r.)
„Straż” / str.