Na Straży
nr 1999/4

Echa z konwencji – Kostki Duże

Kostki Duże 3 i 4 lipca 1999 r.

Spełniając życzenia uczestników, pragniemy podzielić się błogosławieństwami z bratniej społeczności jakich doznaliśmy z łaski Ojca Niebieskiego i życzliwości Braterstwa, uczestnicząc w kolejnej dwudniowej konwencji, która odbyła się przy pięknej słonecznej pogodzie, i scenerii dawnych konwencji – w Kostkach Dużych.

Konwencję rozpoczął br. Józef Dziewięcki przywitaniem gości w imieniu miejscowego Zboru i odczytaniem wersetu Manny. Przyjęto także propozycję, aby przewodnictwo pierwszego dnia przekazać bratu Zdzisławowi Kołaczowi, który przywitał zgromadzonych słowami Psalmu 84:1–13. Po zaśpiewaniu jeszcze jednej pieśni, pierwszym wykładem usłużył br. Aleksander Lipka. Swój temat „Pozdrowienia” brat oparł na wersecie z Listu do Rzymian 16:16.

Kolejnymi wykładami z Pisma Świętego służyli: br. Walenty Bywalec z Ewangelii Św. Jana 17:2–3 „A toć jest żywot wieczny”, br. Ryszard Knop na temat „Warunki uczniostwa” z Listu do Efezjan 4:11.

Po przerwie obiadowej usługę duchową na temat „Nowe Przymierze” rozpoczął br. Henryk Kamiński. Za podstawę swych rozważań brat przyjął słowa proroctwa Jeremiasza 31:31–33. Ostatnim wykładem pierwszego dnia usłużył br. Józef Garbacz na temat „Droga do Ojcowskiego Domu”.

W drugim dniu konwencji przewodniczył br. Franciszek Olejarz, a pierwszym wykładem na temat „Odważni zwyciężą” usłużył br. Daniel Krawczyk. Następnie br. Henryk Wójciak z Nałęczowa w swych rozważaniach z Księgi Przypowieści Salomonowych 17:17 „Przyjaciel bratem w niedoli”, przypomniał Biblijne przykłady przyjaźni i wypływające z nich lekcje dla nas. Kolejnym mówcą był br. Roman Rorata, który swój temat „Pobożność na pokaz” oparł na słowach naszego Pana zapisanych w Ewangelii Św. Mateusza 6:1. Brat Jan Knop w temacie „Droga do Boga” przekazał nam jako pielgrzymom do duchowego Chanaanu lekcje z warunków i okoliczności występujących na literalnej drodze.

Na zakończenie, w imieniu organizatorów pożegnał wszystkich br. Józef Dziewięcki.

R- ( r.)
„Straż” / str.