Wędrówka
nr 2019/5
Pytania i Odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi

Kiedy czas przygotowania ludzkości na spotkanie z Panem się zakończy? Czy możemy całkowicie pozbyć się grzechu, przed zakończeniem się tego świata?

Obecny czas, w którym żyjemy, do momentu powstania wszystkich ludzi z grobów, charakteryzuje się panowaniem grzechu. W tym czasie tylko naśladowcy Jezusa są na sądzie: Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego [144 tysięcy, Kościoła] 1 Piotra 4:17. Natomiast czas, kiedy cała ludzkość spotka się z Panem, będzie miał miejsce po powstaniu ich z grobów. Wtedy zacznie się ich indywidualna rozprawa sądowa trwająca 1000 lat. To przez ten czas będą starali się żyć w zgodzie z prawem Bożym. Gdyż wyznaczył dzień [1000 lat], w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych Dzieje Ap. 17:31. W obecnym czasie ludzkość w oczach Bożych jest umarła, nieposiadająca prawa do życia: umarli niechaj grzebią umarłych swoich Mat. 8:22. Dlatego też obecne życie nie jest czasem przygotowań do spotkania z Panem. Po powstaniu z grobów nie otrzymają także natychmiastowego wyroku: „Żyłeś w grzechu, nie uwierzyłeś w Jezusa, dlatego też umierasz, idziesz na wieczne zatracenie/potępienie”. Pan Bóg, jako miłosierny Ojciec, nigdy nie karze człowieka, który nie jest w pełni świadomy swojego stanu, dlatego okazując swą miłość w ofierze swojego Syna, dał wszystkim ludziom powstanie z grobów i szansę uzyskania życia na warunkach posłuszeństwa. 

Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? 1 Kor. 6:2. Święci, Oblubienica Jezusa, podczas dnia restytucji, czyli naprawienia ludzkich umysłów i poddania ich pod wolę Bożą, będą sądzić w znaczeniu pomagania ludziom, by zauważyli pozytywy w wypełnianiu Bożego prawa. Obecnie, gdy świat jest pod władaniem Szatana, grzech jest nierozerwalnie związany z każdym człowiekiem: złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla Hebr. 12:1. Jedynie poprzez zasługi Pana Jezusa możemy być usprawiedliwieni przez wiarę, okryci szatą usprawiedliwienia, w oczach Bożych widziani za świętych. Nie ma możliwości, aby ludzie żyjący obecnie na świecie, którzy nie oddali swojego życia na służbę Bogu, w jakikolwiek sposób mogli oczyścić się z grzechu. Będzie to możliwe w przyszłości, w procesie restytucji.