Wędrówka
nr 2019/5

Błogosławieni, którzy się smucą, …

albowiem oni będą pocieszeni

 • Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie – Mat. 11:28-30. Takich Pan Jezus wzywa do siebie: smutnych i przygnębionych, ale nikt od Niego taki nie odchodzi.
 • Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mię radością, aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła: Panie, Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał – Psalm 30:12-13.
 • Podobieństwo o faryzeuszu i celniku – Łuk. 18:10-14.
 • Jan 11:33-37 – wskrzeszenie Łazarza. Pan pocieszył tych, którzy się smucili.
 • Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił; wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej – Jan 16:20-22.
 • Smutek nie ma nas przytłaczać, gdyż mamy zapewnienie radości.
 • „Manna” z 26 lutego – Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się Filip. 4:4. Radość ma być przede wszystkim w sercu, a także na ustach, ale nie oznacza to hałaśliwej demonstracji.
 • Jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego; a jeślim nawet żałował – widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę – Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu; zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć – 2 Kor. 7:8-11. W smutku nie można przeżyć życia, bo to ogromne niebezpieczeństwo. Ten list Koryntian doprowadził do czystości serca, dlatego i my powinniśmy wyciągać lekcję z naszych smutków.
 • 2 Kor. 1:3-4 – Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy.
 • Kazn. 7:1-3 – Gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze.
 • Izaj. 61:3 – smutek będzie zamieniony w radość, Bóg przewidział dla wszystkich ludzi czas radości i pocieszenia w Wieku Tysiąclecia.