Wędrówka
nr 2015/3

Owoce ducha – Dobroć

Dobroć to postępowanie wynikające z miłości, życzliwości, akceptacji i zrozumienia względem ludzi. Jest to ciche czynienie tego, o czym najczęściej tylko głośno się mówi. Dobroć można pokazać i wyrabiać głównie poprzez:

  • zainteresowanie i zwracanie uwagi na potrzeby innych,
  • bycie zawsze lub w miarę możliwości do dyspozycji bliźnich,
  • bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym,
  • moralne zachowanie,
  • okazywanie ciepła,
  • bycie przychylnym,
  • zmniejszenie swojej asertywności względem ludzi,
  • nieustanne analizowanie swojego charakteru i zwalczanie złych cech i nawyków.