Wędrówka
nr 2015/3

Owoce ducha – Miłość

Miłość jest podstawowym owocem ducha świętego, który należy w sobie rozwijać. Jest fundamentem, na którym opierają się pozostałe owoce. Miłość jest czymś więcej niż tylko uczuciem, jest to jeden z przymiotów Boga. Jest to uczucie i zachowanie bezinteresowne, w zamian za miłość nie możemy niczego oczekiwać, nie da się również zmusić do miłości. Miłość to zewnętrzny objaw miłosierdzia.

Jeżeli mamy w sercu miłość, to widać ją wszędzie, ona emanuje, jest obecna w naszym postępowaniu, kiedy przy podejmowaniu decyzji kierujemy się miłością. Każda nasza decyzja, każdy nasz czyn, jeśli jest robiony z miłości, będzie dobry. Miłość to pragnienie czynienie dobra, miłość to również pragnienie szczęścia drugiej osoby. Miłość w Biblii jest również darem. Darem, nad którym powinniśmy pracować.

Nowy Testament stawia nam wysoko poprzeczkę – nie wystarczy kochać swoich bliskich, mamy tak miłować, aby oddać życie za brata. Jeżeli widzimy, że nasz bliski ma się źle, należy do niego pójść i poświęcić mu swój czas, energię, być z nim tak, aby poczuł się lepiej, w ten sposób chcemy oddać mu jakąś cząstkę siebie. Ewangelia uczy nas także, aby miłować swoich nieprzyjaciół. W codziennym życiu mamy być ponad nasze uprzedzenia, to właśnie miłością mamy przykrywać naszą złość, czy niechęć do kogoś. Należy szczerze umiłować każdego człowieka, bo każdy człowiek jest stworzeniem Pana Boga.

Doskonała miłość jest metą, do której mamy dążyć. Przykład takiej właśnie miłości znajdziemy w Panu Jezusie, który wziął na Siebie nasze grzechy, cierpiał i umarł, abyśmy my mogli żyć. To wszystko uczynił ze Swej wielkiej, doskonałej miłości. My tak samo mamy kochać Pana Boga, mamy mieć serce wypełnione miłością do Niego i do innych, mamy żyć tą miłością i kierować się nią w podejmowanych decyzjach. Należy pamiętać, że to, czym żyjemy, to, co mamy w sercu, a zatem to, co kochamy, to nas przenika, ważne, żeby nie była to nasza codzienność. Jeżeli kochamy, mamy potrzebę dzielenia się tym z innymi, dzielmy się doskonałą miłością Pana Jezusa i tym, jak umiłował nas Pan Bóg.