Wędrówka
nr 2015/3

Owoce ducha – Wierność

Wierność

Wierność to cecha postępowania ludzkiego, polegająca na dotrzymaniu słowa, obietnic, przywiązaniu do pewnych zasad, reguł.

 

Jedną z biblijnych postaci, która pokazała nam ogromną wierność był Noe, który, dostał od Pana Boga zadanie zbudowania arki, mającej ochronić przed zaplanowanym przez Boga potopem (1 Mojż. 6-8). Miały się w niej schronić zwierzęta: po parze ze zwierząt nieczystych i po siedem par zwierząt czystych 1 Mojż. 7:2 (siedem jest symbolem doskonałości).

 

Noe wraz z rodzina budowali arkę zgodnie z Bożym planem. Poprzez tę ciężką pracę, Noe udowodnił swoją wielką wierność względem Pana Boga, a Bóg wynagrodził to ratując go i jego rodzinę przed potopem.

 

I tak samo jest z nami. Jeśli będziemy wierni, lojalni wobec Pana Boga, to On nam zawsze wynagrodzi, pomoże, wskażę dobrą ścieżkę.

 

Kto wierny jest w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny Łuk. 16:10. W  tym wersecie, moim zdaniem, jest przedstawiona zasada, która ma nam pomóc w naszym codziennym życiu. Drobnostki, które pojawiają się w naszym życiu, mają znaczący wpływ na nasz charakter. Różne doświadczenia życiowe pokazują, czy ktoś może nam zaufać w małych lub większych sprawach. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach próbujemy dotrzymywać obietnic między sobą, a przede wszystkim tych złożonych naszemu Panu, choć nie jest to łatwe – wiem to z własnego doświadczenia.

 

W każdej sytuacji, która nas spotyka, lepszej lub gorszej, zawsze możemy liczyć na naszego Pana Boga, dlatego nie zapomnijmy o wierności względem Niego do końca naszego życia (Obj. 2:10).

 

Życzę każdemu, jak i sobie, bycia wiernym względem siebie, a w szczególności w stosunku  do naszego Boga.