Na Straży
nr 2011/1

Psalm 117

Wszelki naród, wszelkie plemię,
Coście w krąg obsiedli ziemię,
Pana z chęcią wyznawajcie,
Jemu cześć i chwałę dajcie.
Albowiem nas umiłował,
Hojnie łaską swą darował,
A Jego prawda stateczna
Nie może być, jedno wieczna.

 

R- ( r.)
„Straż” / str.