Na Straży
nr 2011/1

Nekrologi

Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają

Dnia 20 lipca 2010 r. zmarł brat TADEUSZ GRABOWSKI, członek zboru w Lubaniu Śląskim. Przeżył 88 lat, w tym 55 lat w Prawdzie. Pierwsze lata powojenne zamieszkiwał w Będzinie koło Katowic. Po przeniesieniu się do Jeleniej Góry był członkiem zboru w Wałbrzychu, a przez ostatnie 10 lat w Lubaniu Śląskim.

W dniu 16 grudnia 2010 r. zasnęła w Panu siostra JOANNA OKRZESIK, wieloletnia członkini zboru w Moszczanicy. Przeżyła 94 lata, w tym 65 lat w Prawdzie.

R- ( r.)
„Straż” / str.