Na Straży
nr 2011/1

Myśli i zdania

W istocie rzeczy, gdy pozbawić przyjaźń szczerości, staje się ona cnotą na pokaz.

Montesquieu

Największym złem nękającym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych.

R. Rolland

Człowieka prostego, który umie mówić tylko prawdę, uważa się za mąciciela powszechnego spokoju.

Montesquieu

Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka.

H. Saka

R- ( r.)
„Straż” / str.