Na Straży
nr 2011/1

Pieśni Wieczorne – 8 lutego

Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi!
Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca!
– Psalm 32:11

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu powyższych wersetów wszyscy będą jeszcze bardziej doceniali błogosławione zalecenie odnośnie radowania się w Panu. To radowanie się w Panu jest zupełnie inne od radowania się błahostkami tego świata. Każdy, kto uczuciowo związał się z ziemią, będzie ustawicznie przechodził doświadczenia przeszkadzające mu w radowaniu się. Ale ten, kto swoje uczucia związał z rzeczami niebiańskimi, z Panem Bogiem oraz z Jego chwalebnymi obietnicami, może naprawdę radować się w pełni. Bóg bowiem się nie zmienia i „nie może zawieść żadna z Jego dobrych obietnic”. Dlatego wszyscy, którzy są szczerymi w swych nadziejach, intencjach i staraniach, niech wysławiają Pana Boga, radośnie Mu śpiewając. Niech czynią to nie tylko z tego powodu, że ich cielesne, mimowolne niedoskonałości są zakryte, ale również i dlatego, że zbliża się czas sprawiedliwych rządów w Królestwie tysiącletnim. Pod tymi rządami, po związaniu wielkiego przeciwnika – Szatana, cały rodzaj ludzki będzie błogosławiony. R 4273:4

R- ( r.)
„Straż” / str.