Na Straży
nr 2011/1

Praca nad sobą

Zawsze jest właściwy czas
Aby usuwać „stary kwas”.
Czy to z serc bliźnich?
Nie! Z nas samych, z nas!
Żeby nasze serca
Nie były w rozterkach.

R- ( r.)
„Straż” / str.