Na Straży
nr 2006/5

Radość w Panu w oczyszczonym sercu

„Wtedy zaśpiewacie pieśń, jak w noc uroczystego święta” – Izaj. 30:29.

To prawda, że ci, którzy skosztowali dobroci Bożej i otrzymali radość taką, że żaden człowiek nie może jej im zabrać, którzy skosztowali łaski Bożej w Chrystusie, nie tylko będą się radować i literalnie uwielbiać Pana Boga pieśniami swych warg, ale będą się radować tak, że całe ich życie będzie jedną pieśnią uwielbienia i dziękczynienia. Ta pieśń będzie powtarzana przy każdej okazji, gdziekolwiek znajdą się uszy ku słuchaniu. Najlepszą ocenę dobroci Bożej może wyrazić tylko to serce, które jest oczyszczone, usprawiedliwione i poświęcone. R 2232:5

„Pieśni wieczorne”, 26 października

R- ( r.)
„Straż” / str.