Na Straży
nr 2006/5

Myśli i zdania

Najgorszym jest człowiek, który nikogo nie kochając, wymaga dla siebie miłości od innych.

J. Rainis

Lepiej nie kochać niźli kochać miłością despotyczną.

A. Czechow

Jeżeli widzicie człowieka cnotliwego, myślcie o tym, aby się do niego upodobnić. Jeżeli widzicie takiego, który nim nie jest, przyjrzyjcie się uważnie sami sobie.

przysłowie mandżurskie

Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.

Heraklit

Świat jest pełen oziębłości, ponieważ ludzie nie mają odwagi być tak serdeczni, jakimi są naprawdę.

A. Schweitzer

R- ( r.)
„Straż” / str.