Na Straży
nr 2005/6

Z Żółkiewki do Erec Israel

Chcielibyśmy uprzejmie poinformować Czytelników o możliwości nabycia w biurze (w cenie 23 zł + koszt wysyłki) książki „Z Żółkiewki do Erec Israel” autorstwa Chaima Zylberklanga, spośród „Badaczy Świętego Pisma”, jak w swych listach, z dużym ciepłem i sympatią określa społeczności. Pragnieniem zamieszkującego w Akko (Izrael) autora jest to, aby ta książka prawdzie o stosunkach polsko-żydowskich w trudnym i skomplikowanym czasie dziejowych przemian. Chciałby też, aby w jak najpełniejszy sposób przyczyniła się ona do rozbudzenia we wszystkich ludziach, bo tylko wiara i pomoc Boga ocaliła go od zagłady, pomagając częstokroć tragiczne chwile życia, o których wspomina na stronicach swojej książki.

R- ( r.)
„Straż” / str.