Na Straży
nr 2005/6

Echa z Konwencji – Mukaczewo

17-18 września 2005 r.

Umiłowani w Zbawicielu naszym Bracia i Siostry! Z Łaski Pana w miejscowości Mukaczewo na Ukrainie w dniach 17-18 września odbyła się mała międzynarodowa Konwencja z udziałem braci z czterech krajów: Mołdawii, Rumunii, Ukrainy i Polski; był również jeden brat z Francji. Była to pierwsza w tej miejscowości konwencja, miejscowy zbór powstał niedawno i liczy 10 osób poświęconych. Przy ich dużym zaangażowaniu i pozostałych braci na Ukrainie oraz Pańskim błogosławieństwie konwencja odbyła się w kompleksie hotelowym, a więc noclegi, stołówka i sala znajdowały się w jednym obiekcie.

W pierwszym dniu Konwencji przewodniczył br. Osyp Zabój (Ukraina).W imieniu organizatorów i Zboru w Mukaczewie słowo wstępne wygłosił br. Michał Łedenł .

Następnie mogliśmy wysłuchać czterech wykładów ze Słowa Bożego:
1. wykład – br. Ewgen Dowhań (Ukraina), „Królestwo Boże”;

Podstawą rozważania był werset Ew. Mat. 6:10, ale brat wspomniał też inne wersety Słowa Bożego, mówiące, że żyjemy w drzwiach zbliżającego się Królestwa Bożego, które ma przyjść na naszą ziemię.

2. wykład – br. Ion Stan (Rumunia), „Boży ogień”;

Lekcja zaczerpnięta z Izaj. 66:15,16, w której brat skierował nasze myśli na fakt, że doświadczenie ognia jest wolą Pana w celu utwierdzenia każdego wierzącego.

3. wykład – br. Konstantin Iakim (Mołdawia) „Okup”;

Teksty przewodnie wykładu: Żyd 2:9, 1 Tym 2:6, 1 Jana 2:2, w tym temacie brat zwrócił uwagę na Okup jako cenę oraz na zastosowanie Okupu.

4. wykład – br. Stanisław Kuc (Polska), „Kto sieje dla ducha”;

Temat zaczerpnięty z Listu do Gal. 6:7,8, napominający, aby jak najwięcej czasu przeznaczać na sianie duchowi, gdyż wtedy zbiorem w przyszłości będzie żywot wieczny, zaś w życiu obecnym możemy przynosić owoce ducha (Gal. 5:22).

Ostatnią częścią tego dnia było Zebranie Świadectw, które poprowadził br. Władysław Semczuk (Ukraina).

Bracia dający świadectwo odczuwali wielką radość ze spotkania na tej konwencji, gdzie to, co było niemożliwe, stało się rzeczywistością. Bracia i siostry wyrażali za to wdzięczność dobremu Ojcu, że tak pokierował sprawami, aby takie spotkanie mogło się odbyć.

W godzinach wieczornych przyszedł czas na pieśni i pozdrowienia. Była to wspaniała wieczorna społeczność, podczas której czuło się bratnią więź również z braćmi nieobecnymi.

W drugim dniu konwencji przewodniczył br. Wasyl Marczuk (Ukraina). Wysłuchaliśmy 3 wykładów:

1. wykład – br. Tomasz Sygnowski (Polska), „Bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy”;

Podstawą wykładu były słowa Listu do Hebr. 3:1-6. W swym rozważaniu brat wskazał na to, co znaczy być powołanym i do czego oraz w jaki sposób Bóg powołuje.

2. wykład – br. Ioan Galis (Rumunia), „Działalność ducha świętego”;
Brat skierował nasze myśli na zrozumienie takich zagadnień, jak:
– co to jest duch święty
– jaką działalność duch święty prowadzi w Wieku Ewangelii
– jakie świadectwo ducha świętego mają dzieci Boże.

3. wykład – br. Nioret Niagu (Mołdawia), „Stając się podobnymi do Chrystusa”

Słowa przewodnie rozważania to werset Gal 6:10. W lekcji tej brat wykazał, kto stanowi dom wiary – że w ścisłym znaczeniu tego słowa rodziną Bożą są ci, co oddali swoje ciała Bogu i zostali przez Niego przyjęci. A dowodem przyjęcia jest spłodzenie z ducha świętego.

Na zakończenie przemówił brat z miejscowego Zboru, Michał Pojdy. Wyrażając wdzięczność dobremu Ojcu i Panu Jezusowi za otrzymane błogosławieństwa, a braciom przyjezdnym – za ich trud w przybyciu na to miejsce.

Gdy konwencja dobiegała końca, uczestnicy wyrazili życzenie, aby podzielić się radością z uczty duchowej na łamach czasopisma „Na Straży”.

Przyszła chwila powrotów do domu, chwila rozstania i wielu zadawało pytanie, czy znowu w tym miejscu się spotkamy?

Z upoważnienia uczestników,

R- ( r.)
„Straż” / str.