Na Straży
nr 2005/6

Noworoczne życzenia z Melbourne

Drodzy w Zbawicielu naszym Bracia i Siostry!

Rok 2006 zbliża się. Za rok 2005 przeżyty na drodze poświęcenia, szczególnie za opiekę Pańską i Jego błogosławieństwa jesteśmy bardzo wdzięczni wszechmocnemu Ojcu naszemu.

W przyszłym roku życzymy Braciom i Siostrom oraz czytelnikom czasopisma „Na Straży”, „Wędrówki za Panem” oraz „Herald” – które to czasopisma doceniamy – aby opieka Ojca Niebieskiego towarzyszyła Wam.

Braciom piszącym artykuły do wyżej podanych czasopism i tym, którzy przyczyniają się tłumacząc czasopismo „Herald” z języka angielskiego na język polski, życzymy szczególnego wsparcia od Wszechmocnego Ojca i Jego Syna, a naszego Zbawiciela.

Wszystkim, którzy przyczyniają się swoją pracą, aby te czasopisma wychodziły i abyśmy my mogli je nadal otrzymywać, życzymy pomocy z Góry od Pana!

Zostańcie z Panem i Jego Duchem:
Pozostajemy w jednej nadziei powołania, często Was wspominający

– Bracia i Siostry Zboru Pana w Melbourne – Australia.
R- ( r.)
„Straż” / str.