Na Straży
nr 2005/6

Od Redakcji

W tym numerze artykuł „Na strażniczej wieży” będący próbą spojrzenia na bieżące wydarzenia na świecie – być może, jeżeli Pan pozwoli, początek cyklu zwanego: „Widok z wieży”. W dalszej części kolejne dwa proroctwa z Ewangelii wg Św. Mateusza związane z narodzeniem Pańskim. Umieszczamy także kilka artykułów poświęconych czwartemu przykazaniu.

„Bo jeden różność czyni między dniem a dniem, a drugi każdy dzień za równo sądzi; każdy niech będzie dobrze upewniony w zmyśle swoim. Kto przestrzega dnia, Panu przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, Panu nie przestrzega” – Rzym 14:5-6. Ponieważ apostoł Paweł daje nam swobodę w sposobie obchodzenia sabatu, pokazujemy spojrzenia kilku braci jak można rozumieć i czerpać zbudowanie z ducha czwartego przykazania.

Życzymy wielu błogosławieństw podczas lektury, jak i w czasie własnych rozmyślań nad tematami poruszonymi w artykułach.

R- ( r.)
„Straż” / str.