Na Straży
nr 2005/6

Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

Kuderska Janina

W dniu 19 lutego 2005 r. zmarła w wieku 84 lat siostra JANINA KUDERSKA z domu Klim, członkini Zboru w Białymstoku.

Kwieciński Józef

W dniu 9 czerwca 2005 r. zakończył ziemską pielgrzymkę brat JÓZEF KWIECIŃSKI, członek Zboru Pana w Kozach Dolnych. Przeżył 74 lata, w tym 56 lat w Prawdzie, starając się służyć wiernie Panu i braciom.

Bielawska Janina

Dnia 14 września 2005 r. zakończyła swą ziemską pielgrzymkę siostra JANINA BIELAWSKA, członkini Zboru w Miechowie. Przeżyła 78 lat, w tym 58 lat w Prawdzie.

Purwin Genowefa

Dnia 19 września 2005 r. zmarła siostra GENOWEFA PURWIN, członkini Zboru w Białymstoku. Przeżyła 92 lata, w tym ok. 60 lat w Prawdzie.

Socha Wanda

W dniu 26 września 2005 r. zmarła siostra WANDA SOCHA, członkini Zboru w Knurowie. Przeżyła 84 lata, w tym 66 lat w Prawdzie.

Kwaśnik Wacław

Dnia 17 października 2005 r. zmarł brat WACŁAW KWAŚNIK, członek Zboru w Białymstoku. Przeżył 76 lat, w tym w Prawdzie 52 lata.

Woźniak Jean

Woźniak Jean

Dnia 14 sierpnia 2005 r. zakończył swą ziemską pielgrzymkę brat JEAN WOZNIAK, członek i brat starszy Zboru w Bollwiller (Francja). Przeżył 60 lat, w tym 42 lata w służbie Panu.

Mimo swych problemów zdrowotnych, brat Jean starał się gorliwie i z dużym zaangażowaniem służyć braciom i siostrom. Był znany z tego, że brał udział we wszystkim, co mogło przysporzyć chwały Panu lub wiązało się z niesieniem pomocy braciom, nie tylko we Francji, ale także w Polsce, w Rumuni, w Mołdawii i na Ukrainie.