Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2005/6

Od Redakcji

W tym numerze artykuł „Na strażniczej wieży” będący próbą spojrzenia na bieżące wydarzenia na świecie – być moW tym numerze artykuł „Na strażniczej wieży” będący próbą spojrzenia na bieżące wydarzenia na świecie – być może, jeżeli Pan pozwoli, początek cyklu z czytaj
Na Straży
2005/6

W PROGACH NOWEGO 2006 ROKU

Z okazji zbliżającego się szybkimi krokami Nowego Roku pragniemy wszystkim Czytelnikom naszego pisma życzyć, aZ okazji zbliżającego się szybkimi krokami Nowego Roku pragniemy wszystkim Czytelnikom naszego pisma życzyć, aby łaskawy Pan Bóg miał Was nieustannie  czytaj
Na Straży
2005/6

Na strażniczej wieży

„Wtem zawołał strażnik: Na strażniczej wieży, Panie, ustawicznie stoję dzień w dzień i trwam na warcie noc „Wtem zawołał strażnik: Na strażniczej wieży, Panie, ustawicznie stoję dzień w dzień i trwam na warcie noc w noc” – Izaj. 21:8. Strażnik stojąc czytaj
Na Straży
2005/6

Emmanuel

„Oto, panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami”- Mat. „Oto, panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami”- Mat. 1:23. Słowa tego proroctwa przytacza czytaj
Na Straży
2005/6

Z Egiptu wezwałem syna mego

„Gdy Izrael był dziecięciem, miłowałem go, a z Egiptu wezwałem syna mego” – Oz. 11:1 (BG). Pan Bóg przez „Gdy Izrael był dziecięciem, miłowałem go, a z Egiptu wezwałem syna mego” – Oz. 11:1 (BG). Pan Bóg przez usta proroka Ozeasza wypowiada poselstwo czytaj
Na Straży
2005/6

Sabat – święto Pana

„Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić” – 2 Mojż. 20:8. Z przykazań Dekalogu, nakaz święcenia sabatu j „Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić” – 2 Mojż. 20:8. Z przykazań Dekalogu, nakaz święcenia sabatu jest wśród chrześcijan najbardziej dyskut czytaj
Na Straży
2005/6

Niestosowane Przykazanie?

„Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić” – 2 Mojż. 20:8. Do tego przykazania nie stosują się chrześcija „Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić” – 2 Mojż. 20:8. Do tego przykazania nie stosują się chrześcijanie z wyjątkiem Adwentystów Dnia Siódmeg czytaj
Na Straży
2005/6

Szabat

Dziesięcioro przykazań to jedna z pierwszych nauk, które poznajemy na szkółkach niedzielnych. Na tym swoisty Dziesięcioro przykazań to jedna z pierwszych nauk, które poznajemy na szkółkach niedzielnych. Na tym swoistym abecadle sprawiedliwości uczymy się od czytaj
Na Straży
2005/6

Dzień Szabatu

„Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić.” – 5 Mojż. 5:12 (BW) We współczesnych językach dni mają swoj „Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić.” – 5 Mojż. 5:12 (BW) We współczesnych językach dni mają swoje imiona. Gdy chcemy komuś powiedzieć, ż czytaj
Na Straży
2005/6

Żydowskie święto

Co wolno, albo czego nie wolno robić w Szabat? Jak przeżyć ten dzień zgodnie z wolą Najwyższego, który ustan Co wolno, albo czego nie wolno robić w Szabat? Jak przeżyć ten dzień zgodnie z wolą Najwyższego, który ustanowił to święto na pamiątkę stworzenia św czytaj
Na Straży
2005/6

Noworoczne życzenia z Melbourne

Drodzy w Zbawicielu naszym Bracia i Siostry! Rok 2006 zbliża się. Za rok 2005 przeżyty na drodze poświęceniDrodzy w Zbawicielu naszym Bracia i Siostry! Rok 2006 zbliża się. Za rok 2005 przeżyty na drodze poświęcenia, szczególnie za opiekę Pańską i Jego b czytaj
Na Straży
2005/6

Z Żółkiewki do Erec Israel

Chcielibyśmy uprzejmie poinformować Czytelników o możliwości nabycia w biurze (w cenie 23 zł + koszt wysyłki) Chcielibyśmy uprzejmie poinformować Czytelników o możliwości nabycia w biurze (w cenie 23 zł + koszt wysyłki) książki „Z Żółkiewki do Erec Israel” aut czytaj
Na Straży
2005/6

Jonasz – niezwykły prorok

„W piętnastym roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską w Samarii Jerob „W piętnastym roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską w Samarii Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, a p czytaj
Na Straży
2005/6

Moja droga do Prawdy

„Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powies „Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie podobają mi się. Zanim się zaćmi  czytaj
Na Straży
2005/6

Echa z Konwencji – Mukaczewo

Umiłowani w Zbawicielu naszym Bracia i Siostry! Z Łaski Pana w miejscowości Mukaczewo na Ukrainie w dniach 1 Umiłowani w Zbawicielu naszym Bracia i Siostry! Z Łaski Pana w miejscowości Mukaczewo na Ukrainie w dniach 17-18 września odbyła się mała międzynaro czytaj
Na Straży
2005/6

Echa z Konwencji – Kostki Duże

Drodzy Czytelnicy czasopisma „Na Straży”! Po dwóch latach nadziei i oczekiwania, dzięki Najwyższemu i ofia Drodzy Czytelnicy czasopisma „Na Straży”! Po dwóch latach nadziei i oczekiwania, dzięki Najwyższemu i ofiarności braci i sióstr ze Zboru Pana w Ko czytaj