Na Straży
nr 2005/1

The Herald – Zwiastun Królestwa Chrystusowego

Chcielibyśmy uprzejmie przypomnieć Czytelnikom, że już od około roku starniem naszej Redakcji ukazuje się polskie wydanie pisma religijnego „The Herald”. Poszczególne zeszyty tego czasopisma są z założenia poświęcone omówieniu jednego, wiodącego tematu, stanowiąc ciekawe uzupełnienie wiadomości przydatnych wszystkim wierzącym.

W roku 2004 ukazały się już numery poświęcone następującym tematom:

• nr 1, listopad/grudzień: „Słowa z Krzyża” – okoliczności śmierci Zbawiciela Świata
• nr 2, styczeń/luty: „Wielka Piramida” – czy piramida w Gizie może odzwierciedlać plan Boży
• nr 3, maj/czerwiec: „Powrót Chrystusa” – o znakach drugiej obecności Pana Jezusa
• nr 4, lipiec/sierpień: „Kościół w symbolach” – co Słowo Boże mówi o Oblubienicy Chrystusa
• nr 5, wrzesień/październik: „Śladami Reformacji” – historia Badaczy Pisma Świętego na świecie
• nr 6, listopad/grudzień: „Powracając z Babilonu” – burzliwa historia i symboliczne znaczenie Babilonu

Wszystkie zeszłoroczne numery „Heralda” można, aż do wyczerpania ich zapasu, nabyć w naszej Redakcji (cena: 5 zł + koszt przesyłki). Oczywiście istnieje też możliwość stałej prenumeraty tego pisma (począwszy od dowolnego numeru) – szczegóły w „Na Straży” nr 6/2004.

R- ( r.)
„Straż” / str.