Na Straży
nr 2005/1

Nazaret, Nazarejczyk, Nozri

Jako mieszkaniec Nazaretu, Jeszua zwany był Nazarejczykiem. „Nezer” oznacza również, np. u Proroka Izajasza (11:1), „latorośl”, czyli cielesną przynależność do królewskiego rodu Dawidowego. W pierwszych wiekach Nazarejczykami nazywano Żydów, którzy jako pierwsi przyjęli Jeszuę. Dzisiaj hebrajskie słowo NOZRIM jest zwykłym określeniem chrześcijan, członków tradycyjnych kościołów. Żydzi mesjanistyczni wzbraniają się jednak, by w odniesieniu do nich używano nazwy NOZRIM, gdyż pragną poszukiwać swej tożsamości poza chrześcijańskimi kościołami.

(NAI)

R- ( r.)
„Straż” / str.