Na Straży
nr 2005/1

Czytelnicy piszą

Ringwood 28.10. 2004 r.

Drodzy w Zbawicielu naszym!

Niech błogosławieństwo Ojca Niebieskiego towarzyszy Wam w wydawaniu i w wysyłaniu pisemka „Na Straży” oraz w życiu prywatnym, osobistym.

Zwracamy się do Was z prośbą o umieszczenie na łamach tegoż pisemka „Na Straży” naszych noworocznych życzeń na rok 2005.

Drogim braciom i siostrom w Zbawicielu naszym oraz czytelnikom pisemka „Na Straży” życzymy opieki Bożej w nadchodzącym 2005-tym roku. Braciom piszącym artykuły do „Na Straży” życzymy wsparcia duchowego od naszego Pana, aby Jego Święte Imię nadal było wielbione, a my żebyśmy mogli odświeżać i wzmacniać nasze siły duchowe.

Pozostajemy w jednej nadziei powołania oraz w miłości braterskiej:
Bracia i Siostry Zboru Pana w Melbourne – Australia.

Ps. Chociaż wielu z Was nie zna mnie, a i ja Was nie znam, ale uczucia moje braterskie są żywe i mocne z Wami. Miasto Kraków jest mi bardzo bliskie historycznie, jak i Trzebinia – miejsce mojego urodzenia, położone niedaleko od Krakowa. Dziesięć lat spędziłem w Krakowie. Ulica Filipa była mi bliska i nadal jest mi bliska. Tam przez lata chodziliśmy z braćmi i siostrami wielbić Imię naszego Ojca i Pana – Syna Jego. Po 44 latach pobytu w Australii moje uczucia i uczucia mojej żony nie wygasły do Krakowa i do Polski. W szczególności do braci i sióstr w Krakowie i w Polsce. Zostańcie z Panem i Jego Duchem. Aż się zejdziem znów! W niedalekiej przyszłości za Jego wolą i z Jego wielkiej łaski.

Brat w Chrystusie, Leszek Kopczyk

Drodzy w Chrystusie Jezusie Braterstwo w Redakcji „Na Straży”! Pokój Wam!

Miłość i łaska Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa niech będzie przy Was na każdy czas. Bardzo jesteśmy Wam wdzięczni, że pamiętacie o nas. Jesteśmy oddaleni ciałem, lecz bliscy duchem, i nie jesteśmy pozostawieni bez opieki Waszej. Jest to dowód i łaska nam przekazana. Drodzy, pisemko „Na Straży”, które zawiera poselstwo Słowa Bożego i które jest na ostatnie czasy, w których żyjemy, otrzymujemy na bieżąco. To poselstwo Boże pomaga nam do zrozumienia Planu Bożego i przez to pisemko korzystamy ze społeczności braterskiej. Jesteśmy Wam wdzięczni za łaskę, którą uczyniliście i nadal czynicie Świętym Pańskim. „W końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i potędze mocy jego” – Efezj. 6:10.

Na nadchodzący kolejny Nowy Rok 2005 przesyłamy Wam, Braterstwo, serdeczne życzenia! Przede wszystkim błogosławieństwa Bożego i siły do wytrwania w ciężkich chwilach, a nade wszystko dobrego zdrowia duchowego i sił cielesnych do dalszego życia. Niech Pan ma Was w swojej opiece. Z czystego serca życzą Wam tego braterstwo:

Miloslaw i Lenka Provaznikovi z Decina

Kołobrzeg 3.01.2005 r.

Umiłowani Bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, Pokój Boży Wam!

Dziękuję bardzo całej Redakcji „Na Straży” za otrzymane czasopisma „Na Straży” i „The Herald” oraz za „Biblię Gdańską w Systemie Stronga i Konkordancję” w roku 2004.

W Nowym Roku 2005 składam całej Redakcji serdeczne życzenia. Życzę Wam, Bracia i Siostry, zdrowia oraz wszelkich łask i błogosławieństw od naszego umiłowanego Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdy dzień.

„A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen” – Hebr. 13:20,21 (BW).

Pozdrawia br. w Panu na odosobnieniu H.S.
R- ( r.)
„Straż” / str.