Na Straży
nr 2005/1

Nowy Rok w kalendarzu żydowskim

Nowy Rok w kalendarzu żydowskim

W kalendarzu żydowskim cztery razy obchodzi się Nowy Rok.
We wtorek, 25 stycznia, przypadał Nowy Rok Drzew, Tu B’Szewat (15 Szewat).
Miszna w traktacie „Rosz Haszana” mówi o czterech początkach roku:

1. Pierwszy dzień miesiąca Nisan to początek roku w rachubie lat królów Izraela.

2. Pierwszego dnia miesiąca Elul przypada Nowy Rok w odniesieniu do dziesięciny ze zwierząt. (Tzn. jedno z dziesięciu zwierząt urodzonych w ciągu roku kalendarzowego liczonego od 1 Elul do początku kolejnego miesiąca Elul w następnym roku miało być oddane do świątyni).

3. Pierwszego dnia miesiąca Tiszri przypada początek roku sądowego. Jest to również początek roku w cyklu lat sabatowych i lat jubileuszowych. Od 1 Tiszri liczy się pierwsze trzy lata owocowania drzew, kiedy to nie wolno jeszcze jeść ich owoców (3 Mojż. 19:23). W cyklu rozpoczynającym się od 1 Tiszri oblicza się także dziesięciny ze zbóż i warzyw.

4. 15 dzień miesiąca Szewat to Nowy Rok Drzew, który wyznaczał cykl obliczania dziesięcin z owoców drzew za czasów Świątyni w Jerozolimie.

R- ( r.)
„Straż” / str.