Na Straży
nr 1997/5

Panie mój

Panie mój, Boże,
Proszę w pokorze,
Niech Ciebie słucham
W czystości ducha.

Za Syna Twego,
Zbawcę naszego,
Niechaj Cię chwalę
W serca zapale.

Ostatnie chwile –
Zanim w mogile
Ciało swe złożę,
Błogosław, Boże!

R- ( r.)
„Straż” / str.