Na Straży
nr 1997/5

Otwarcie Domu Modlitwy w Oleszycach Starych

Miło nam poinformować Siostry i Braci o nowo powstałej sali Zboru ludu Pana w Oleszycach. Dnia 8 czerwca 1997 roku przy współudziale okolicznych Zborów odbyło się otwarcie. Było to całodzienne zebranie, w którym wzięło udział ponad 120 osób. Bracia usłużyli trzema wykładami, które zakończyły się o godzinie 15 00. W czasie przerwy Siostry ugościły wszystkich uczestników smacznym posiłkiem. Po obiedzie ci, którzy pozostali, chwalili Boga pieśniami.

Historia tego domu sięga ponad 30 lat, kiedy to wybudowany przez br. Kuców i s. Symko przetrwał do roku 1996. Zbór w Oleszycach powiększał się i nasze mieszkania stały się małe na zebrania niedzielne, jak i środowe. Padł wniosek, aby zorientować się w możliwości nabycia tego budynku. Dom został nabyty i przystąpiliśmy do jego adaptacji jako sala modlitwy.

Wspólnym wysiłkiem i przy pomocy Braci z innych zborów wykonaliśmy potrzebne prace. Za to, jak i za inne przejawy troski braterskiej serdecznie dziękujemy.

Było życzeniem organizatorów, aby podzielić się wiadomością o otwarciu Domu Modlitwy ze wszystkimi Czytelnikami „Na Straży”.

R- ( r.)
„Straż” / str.