Na Straży
nr 1997/5

Echa z Konwencji – Chełm

Chełm 17. 08. 1997 r.

Słowa Ewangelisty Łukasza 2:14

„Chwała Bogu na wysokościach”,

wyeksponowane na scenie kina „Zorza”, przywitały uczestników nabożeństwa w Chełmie. Mimo, że była to już czwarta konwencja w tym mieście, wielu jej uczestników ze zdziwieniem stwierdzało, że goszczą tutaj po raz pierwszy. Po raz pierwszy gościliśmy w Chełmie braterstwo z USA i Kanady. Było nas w sumie około 400 osób.

Słowem Bożym służyło pięciu braci.

Pierwszym wykładem na temat „Tysiąclecia” usłużył br. H. Kamiński. Tysiącletnie Królestwo intryguje wszystkich wierzących, ale dla jego kompleksowego zrozumienia, jak się okazuje, trzeba rozważyć pewne szczegóły. Takie zadanie postawił przed sobą usługujący brat.

Drugim tematem „Ofiara przymierza” Psalm 50:2 usłużył br. J. Knop. Izraelici składali bardzo wiele różnych ofiar, najwięcej czasu w swoim wykładzie brat poświęcił słowom: „Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przy ofierze”.

Trzeci wykład, w języku angielskim, wygłosił br. Balko z USA (tłumaczenie na j. polski K. Fil). W temacie „Będę śpiewał o łaskach Bożych” z Ps. 89 brat mówił o wspaniałych darach, jakże często nie docenianych przez nas, którymi Stwórca Najwyższy obdarza swój lud.

Kolejny mówca br. E. Pilch mówił o „Historii Nabala”. Ciekawe spojrzenie brata na postać Nabala zaowocowało wieloma naukami płynącymi z 21 rozdziału księgi Samuela. Temat rozbudził myśli słuchaczy i pozwolił na formułowanie własnych interpretacji.

Ostatnim wykładem „O wdzięczności” usłużył br. A. Dąbek. Był to temat podsumowujący społeczność w Chełmie. „Nasza wdzięczność Bogu nie powinna mieć granic” – mówił br. Andrzej nawiązując do ostatnich wydarzeń powodziowych i udziału w nich braterstwa z naszej społeczności.

„Chwała Bogu na wysokościach”

za Jego wspaniały dar, za miłość, za budujące nauki i miłe chwile spędzone tego dnia w bratniej społeczności.