Na Straży
nr 1997/5

Największy męczennik

Biblia jest największym męczennikiem na tym świecie. Biblia przecierpiała i przetrwała najniebezpieczniejszych nieprzyjaciół – takich jak ogień, klątwa, krytyka uczonych i ich potępienia, obojętność i niedbalstwo duchowe jej wyznawców – własnych jej dzieci. To co świat ma najlepszego, to zawdzięcza Słowu Bożemu – które jest duchem i żywotem.

R- ( r.)
„Straż” / str.