Na Straży
nr 1997/5

Echa z Konwencji – Lublin

Lublin 31. 08. 1997

„Panie wskaż mi drogi swoje” Ps. 25:4.

Chęć szukania dróg Pańskich przywiodła na konwencję do Lublina ponad 400 osób. W b. r. minie 25 rocznica działalności Zboru przy ul. Żmichowskiej. Szukanie dróg Pańskich i słowa naszego Pana Ew. Jana 14:6

„Ja jestem droga i prawda”

sprawiły, że była to już szósta konwencja zorganizowana na sali Domu Kultury „Kolejarza”.

Mieliśmy przywilej wysłuchać czterech tematów.

Pierwszym wykładem, bardzo potrzebnym naszej społeczności, zatytułowanym „Współżycie we Zborach” usłużył br. Eugeniusz Szarkowicz. Poruszane przez brata problemy dotyczyły naszego ludzkiego, indywidualnego zachowania i przystosowania do życia w większej społeczności, jaką jest Zbór. Wartości jakie wnosimy do Zboru powinny budować. Z drugiej strony musimy pamiętać, że Zbór jest Panem.

„Ze względu na was skieruję wyprawę do Babilonu”

to tytuł drugiego tematu, którym usłużył br. P. Dąbek. W swoim wystąpieniu podjął próbę interpretacji wersetów z 43 rozdziału księgi Izajasza.

Następnym wykładem usłużył br. P. Suchanek

„Panie wskaż mi drogę do Twojego pokoju”.

Temat wykazał, że mimo naszych codziennych starań, nie zawsze znajdujemy zadawalające nas rozwiązanie. Brat Paweł mówił o konieczności modlitwy w szukaniu prawdziwego pokoju i duchowego odpoczynku

„Panie nie moja wola, ale Twoja niech się stanie”.

Ostatnim wykładem na temat:

„Sposób wtórego przyjścia naszego Pana” Ew. Jana 14:3

usłużył br. L. Pulikowski. W temacie przedstawione zostały dowody działalności naszego Pana podczas Jego drugiej obecności. Wersety biblijne i nauka Wiernego Sługi jednoznacznie dowodzą, że żyjemy podczas wzmożonej pracy Wielkiego Żniwiarza.

Analizując ostatnią w tym sezonie konwencję, z całą pewnością można stwierdzić, że zrobiliśmy kolejny krok na drodze prowadzącej do naszego Stwórcy, jednocześnie powtórzmy za Dawidem w naszej codziennej modlitwie

„Panie wskaż mi drogi swoje”.

R- ( r.)
„Straż” / str.