Wędrówka
nr 2019/3

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!

przekazujemy do Waszych rąk i serc kolejny numer wspólnego czasopisma, który ma na celu wskazywanie na jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest, a także oddawanie chwały i czci Jedynemu, Najwyższemu Stworzycielowi świata. Tym razem nasi bracia z wielu stron postarali się opisać, jak niebiosa opowiadają chwałę Bożą (Psalm 19:2), dlatego niech te artykuły zmotywują nas do wewnętrznych przemyśleń i codziennego wychwalania Boga w duchu i w prawdzie, bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem (Rzym. 1:20). 

W tym numerze znajdziecie artykuł o stworzeniu, poranku, jednej z najpiękniejszych pór roku, jaką jest wiosna, a także siłach natury takich jak deszcz, wiatr, woda i trzęsienie ziemi. 

Od tego numeru „Wędrówki”, pojawi się nowy cykl dla młodszych, pod tytułem „Bohaterowie wiary”, w którym autorzy będą opisywali kolejne szczególne postaci wybrane przez Pana Boga.

Pomimo że wakacje się już skończyły, a wraz z nimi możliwość do częstszych spotkań w gronie przyjaciół i współbraci, to powspominajmy kursy, podczas których mogliśmy śpiewać, czytać i słuchać o jedynym celu w życiu każdego, kto pragnie wędrować za swoim Panem.