Wędrówka
nr 2019/3
Pytanie – Jak cenni jesteśmy dla Pana Boga i Pana Jezusa?

Pytanie – Jak cenni jesteśmy dla Pana Boga i Pana Jezusa?

Jesteśmy bardzo cenni! Dla Boga, ponieważ oddał swojego Jednorodzonego Syna, aby umarł za cały rodzaj ludzki:

  • Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym 1 Kor. 6:20;
  • Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi 1 Kor. 7:23;
  • Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny Jan 3:16.

Natomiast dla Pana Jezusa jesteśmy ważni, ponieważ wyniszczył samego siebie, przyszedł na ten świat i dobrowolnie oddał swoje życie za nas. 

Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej Filip. 2:6-7.

Szczególną wartość dla Pana Boga i dla Pana Jezusa mają ludzie wierzący, którzy dziś postanawiają kroczyć śladami Zbawiciela. To o niej mówi podobieństwo o skarbie ukrytym w roli, który był dla kupca (Pana Jezusa) tak cenny i drogi, że sprzedał wszystko, co miał (swoje doskonałe życie), aby go nabyć.

Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją Mat. 13:44-46.

Pan Bóg również w Psalmie 116 mówi o tym, że droga jest przed oczyma Pańskiemi śmierć świętych jego Psalm 116:15, a więc jest to kolejny dowód, jak ważni jesteśmy dla naszego Stwórcy.