Wędrówka
nr 2019/3

Bohaterowie wiary

Co może oznaczać to określenie: „bohater wiary”?

 

  • Bohater wiary = bohater + wiara

 

Bohater – cóż to za osoba? 

Zanim przeczytasz dalej – pomyśl i spróbuj sam odpowiedzieć. 

Bohater to z pewnością ktoś niezwykły, kto dokonał wielkich i dobrych czynów. Chyba każdy człowiek chciałby być nazwany bohaterem, gdyż jest to postać jak najbardziej pozytywna. Nie nazywamy bohaterem np. złodzieja albo przestępcy. Czynem bohaterskim nie jest wyrządzanie innym krzywdy, nie jest też oszukiwanie czy wyśmiewanie. Bohater jest odważny, służy pomocą, poświęca swój czas i siły, by zrobić coś dobrego. 

Wiara – co to jest wiara?

Znów – spróbuj sam odpowiedzieć na to pytanie, zanim przeczytasz dalej. 

Powiem, że słowo „wiara” trudniej jest opisać niż słowo „bohater”. Owszem, mamy wersety, które mówią o wierze, słyszymy też często o niej na nabożeństwach i szkółkach. Ale wiara nie jest rzeczą tak jak np. jabłko czy dom, zeszyt czy samochód. Nie można wskazać na coś i powiedzieć – to jest wiara. Podobnie nie można zobaczyć naocznie miłości czy uczciwości. Nie można ich sfotografować, zamknąć w jakimś pudełku albo umieścić na wystawie i podpisać: oto jest wiara. Są to cechy charakteru, są one skryte w człowieku. Mimo że nie można ich zobaczyć, to można dostrzec ich efekty. Kiedy na przykład widzimy kogoś, kto dobrze traktuje innych ludzi, to wtedy domyślamy się, że on ich kocha. 

A po czym można poznać, że ktoś ma wiarę w Pana Boga? 

Znów niełatwo odpowiedzieć na to pytanie. Można się domyślać, kiedy widzimy, że ktoś np. się modli albo chodzi na nabożeństwa, kiedy czyta Pismo Święte, ale przede wszystkim – kiedy stara się żyć tak, jak Pan Bóg by tego chciał. Jednak my nie jesteśmy w stanie do końca tego ocenić, gdyż nie mamy możliwości zobaczenia wnętrza człowieka. To może tylko Pan Bóg. 

Kim jest „bohater wiary”? 

To postać, która dokonała niezwykłych czynów i miała silną wiarę w Pana Boga. Jest taki fragment w Biblii, które wymienia bardzo wielu bohaterów wiary. To jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków. Znajdź ten rozdział i spróbuj odnaleźć w nim imiona tych niezwykłych ludzi. Od czwartego wersetu rozpoczyna się właśnie lista bohaterów wiary: 

Abel, Henoch, Noe, Abraham, Izaak, Jakub, Józef, Mojżesz, Rachab, Gedeon, Barak, Samson, Jefte, Dawid, Samuel i inni prorocy

Czy przypominasz sobie choćby niektóre z tych postaci? Myślę, że pamiętasz Mojżesza – ile odwagi, cierpliwości i mądrości wymagało od niego prowadzenie Izraela po pustyni. A Samson? Walczył z Filistynami i w końcu zginął. Jeśli nie pamiętasz wszystkich – nie martw się, gdyż w kolejnych numerach „Wędrówki” będziemy ich po kolei opisywać. Przypomnimy, co takiego niezwykłego dokonali, że znaleźli się na liście bohaterów wiary Pana Boga.