Na Straży
nr 2011/4

Od Redakcji

„Owszem, stanie się dnia onego, że uczynię Jeruzalem kamieniem ciężkim wszystkim narodom; wszyscy, którzy go dźwigać będą, bardzo się urażą, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi”Zach. 12:3 (BG).

Drodzy Czytelnicy!

Oczy całego świata znowu skierowane są na państwo Izrael. Zgłoszenie przez prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa wniosku o uznanie Palestyny jako Członka ONZ powoduje zaniepokojenie Żydów na całym świecie. Dlaczego Żydzi sprzeciwiają się uznaniu tego państwa?

Jednym z powodów jest fakt, że to mające powstać nowe państwo rości sobie prawo do zagarnięcia części Jerozolimy, stolicy Izraela, wraz z miejscem, gdzie kiedyś stała Świątynia. Jak podaje Biblia, już ponad 3000 lat temu, za czasów króla Dawida, miejsce to stało się stolicą Izraela. Fakt przynależności tego miasta do Żydów potwierdzają również odkrycia archeologiczne prowadzone na terenie starożytnej Jerozolimy.

Jednak argumenty te nie przemawiają do Palestyńczyków, którzy chcą, by wschodnia część Jerozolimy była stolicą ich państwa. Sprawa Jerozolimy do dzisiaj pozostaje przedmiotem konfliktu.

Zacytowany na początku werset wskazuje, że właśnie z powodu Jerozolimy zgromadzą się przeciwko Izraelowi wszystkie narody ziemi. Czyż dzisiaj ONZ nie jest organizacją, która skupia wszystkie państwa naszego globu?…

Dla ludzi wierzących Biblii nie bez znaczenia jest również fakt, że wspomina ona w wielu miejscach, iż miasto to również w przyszłości będzie należało do Żydów.

„Dnia onego położę książąt Judzkich jako węgle ogniste między drwy, a jako pochodnię gorejącą między snopy; i pożrą na prawą i na lewą stronę wszystkie narody okoliczne, i zostanie jeszcze Jeruzalem na miejscu swym w Jeruzalemie– Zach. 12:6.

(P.K.)

R- ( r.)
„Straż” / str. 

Od Redakcji

„Owszem, stanie się dnia onego, że uczynię Jeruzalem kamieniem ciężkim wszystkim narodom;
wszyscy, którzy go dźwigać będą, bardzo się urażą, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi”
Zach. 12:3 (BG).

Drodzy Czytelnicy!

Oczy całego świata znowu skierowane są na państwo Izrael. Zgłoszenie przez prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa wniosku o uznanie Palestyny jako Członka ONZ powoduje zaniepokojenie Żydów na całym świecie. Dlaczego Żydzi sprzeciwiają się uznaniu tego państwa?

Jednym z powodów jest fakt, że to mające powstać nowe państwo rości sobie prawo do zagarnięcia części Jerozolimy, stolicy Izraela, wraz z miejscem, gdzie kiedyś stała Świątynia. Jak podaje Biblia, już ponad 3000 lat temu, za czasów króla Dawida, miejsce to stało się stolicą Izraela. Fakt przynależności tego miasta do Żydów potwierdzają również odkrycia archeologiczne prowadzone na terenie starożytnej Jerozolimy.

Jednak argumenty te nie przemawiają do Palestyńczyków, którzy chcą, by wschodnia część Jerozolimy była stolicą ich państwa. Sprawa Jerozolimy do dzisiaj pozostaje przedmiotem konfliktu.

Zacytowany na początku werset wskazuje, że właśnie z powodu Jerozolimy zgromadzą się przeciwko Izraelowi wszystkie narody ziemi. Czyż dzisiaj ONZ nie jest organizacją, która skupia wszystkie państwa naszego globu?…

Dla ludzi wierzących Biblii nie bez znaczenia jest również fakt, że wspomina ona w wielu miejscach, iż miasto to również w przyszłości będzie należało do Żydów.

„Dnia onego położę książąt Judzkich jako węgle ogniste między drwy, a jako pochodnię gorejącą między snopy; i pożrą na prawą i na lewą stronę wszystkie narody okoliczne, i zostanie jeszcze Jeruzalem na miejscu swym w Jeruzalemie– Zach. 12:6.

R- ( r.)
„Straż” / str.