Na Straży
nr 2011/4

Błogosławieństwo przebaczenia

Do najpiękniejszych cnót człowieka należy zdolność przebaczania. Zemsta niszczy zarówno wroga, jak i nas samych, nas samych o tyle groźniej, że pustoszy naszą duszę, podczas gdy wrogowi możemy odpłacić tylko szkodą celesną. Przebaczenie nas pomnaża.

J. Parandowski

R- ( r.)
„Straż” / str. 

Błogosławieństwo przebaczenia

Do najpiękniejszych cnót człowieka należy zdolność przebaczania. Zemsta niszczy zarówno wroga, jak i nas samych, nas samych o tyle groźniej, że pustoszy naszą duszę, podczas gdy wrogowi możemy odpłacić tylko szkodą cielesną. Przebaczenie nas pomnaża.

J. Parandowski

R- ( r.)
„Straż” / str.