Na Straży
nr 2011/4

Myśli i zdania

Człowiek uczy się na błędach tylko wtedy, gdy ich nie popełnia drugi raz.

nadesłane

Ludzie modlą się o zdrowie, ale większość czyni wszystko, co zdrowiu przeciwne.

Diogenes z Synopy

Człowiek nie umie cieszyć się samotnie: Chce się podzielić radością z drugim.

J. Dobraczyński

Mamy dwa objawienia: stworzenie i Pismo Święte. Obydwa zadziwiają człowieka. Studiuję z zachwytem, od sześćdziesięciu lat, wspaniałą księgę natury i te długie studia potwierdzają moją pewność, iż te dwa źródła świadectw są w pełni zgodne.

H. Devaux

R- ( r.)
„Straż” / str.