Na Straży
nr 2011/4
Echa z konwencji – Lwów [2011]

Echa z konwencji – Lwów [2011]

Lwów (ukraina) – 13-14 sierpnia 2011 r.

Po raz kolejny w mogliśmy społecznie chwalić imię Pańskie podczas dwudniowej społeczności przygotowanej przez braterstwo we Lwowie, na Ukrainie. W szkole, w której odbywają się cotygodniowe zebrania miejscowego Zboru, w dniach 13-14 sierpnia odbyła się dwudniowa konwencja, na którą przybyli nie tylko bracia z Ukrainy, ale także z Mołdawii, Francji oraz Polski. Przewodniczący pierwszego dnia konwencji, brat Andrej Łajbida, powitał nas w imieniu gospodarzy i przedstawił zebranym hasło konwencji, którym były słowa ap. Pawła:

„Sprawiedliwy z wiary żyć będzie…” – Hebr.10:38.

Po kilku słowach wstępu wykładem na temat przewodniego wersetu usłużył br. Mikoła Dmytryk. Na podstawie życia mężów Starego Testamentu ukazał, jak dużą wartość posiada wiara w życiu każdego z nas. Wierzymy, że Bóg istnieje, posiadamy zaufanie, że wszystko, co obiecał, znajdzie swoje wypełnienie. Taka wiara jest nam potrzebna aż do śmierci, kiedy w nagrodę za wierność otrzymamy koronę żywota.

Kolejnym wykładem usłużył br. Sławomir Florczak, który mówił na temat: „Spotkanie pod murami Jerycha”. W oparciu o zapis z Księgi Jozuego 5:13-15 brat przypomniał postać tego wielkiego męża i jego życie, które bardzo często było obrazem na życie i działanie naszego Pana oraz Jego Kościoła. Omawiając tę historię, brat odniósł się do czasów wtórej obecności naszego Pana, podczas której Kościół rozpoznaje „Hetmana wojska Pańskiego”.

Trzeci wykład w tym dniu przedstawił br. Mariusz Kwarciak. Za podstawę swoich rozważań wziął słowa ap. Judy zapisane w 5. wersecie jego listu. Tekst ten wymienia trzy postacie Starego Testamentu: Kaina, Baalama i Korego. Podając ich życie jako przykład, brat ostrzegał nas, jakimi nie powinniśmy być; postępowanie tych mężów powinno być dla nas przestrogą w drodze za Panem.

Ostatnią część dnia, w sobotni wieczór wypełniły pieśni i wiersze przygotowane przez braci i siostry z poszczególnych zborów. Warto tutaj podkreślić bardzo duże zaangażowanie osób młodych, a w szczególności dzieci, które poprzez pieśni i wiersze chciały okazać swoją wdzięczność Bogu i pocieszyć nasze serca.

W niedzielę przywitał nas brat Roman Bojczuk, który tego dnia przewodniczył.

Jako pierwszy wykładem usłużył br. Michaił Lenedl, który za podstawę swoich rozważań wziął słowa naszego Pana zapisane w Ew. Łukasza 8:5-15. Nasz Pan opowiada tam znaną przypowieść o siewcy. Brat przypomniał znaczenie tej przypowieści – co przedstawiają poszczególne grunty, na które padało ziarno.

Drugim wykładem usłużył br. Marek Sikora. Swoje rozważania oparł na słowach Piłata: „Cóż jest prawda?” zapisanych w Ew. Jana 18:38. Pytanie nadal aktualne dla nas. Co dla nas jest Prawdą? Gdzie mamy tej Prawdy szukać? A jeżeli już ją znajdziemy i uwierzymy, to będziemy mogli zrozumieć i oczekiwać na wypełnienie się cudownego planu Bożego.

Ostatnim mówcą podczas tej konwencji był br. Ewgen Dowhan, który na zakończenie powiedział o naszej nadziei, jaką Bóg napełnił nas za pośrednictwem ducha świętego. Tę nadzieję powinniśmy starać się zrozumieć, a przede wszystkim docenić. Nasza nadzieja powinna być pokładana w Bogu, a nie w ludziach i sprawach ziemskich.

Po dwóch dniach spędzonych pomiędzy braćmi z Ukrainy nadszedł czas pożegnań i powrotu do domu. W tym roku z Polski przyjechało 35 osób. Niektórzy spośród nas byli tutaj po raz pierwszy. Po dwóch dniach powiedzieli, „że nie ostatni” i jeśli taką będzie wola Pana, to gdy bracia zorganizują taką konwencję za rok, to przyjadą ponownie. Dla braci ze Lwowa i okolic to jedyna okazja do spotkania w ciągu roku w tak licznej społeczności.

Czas konwencji to nie tylko słuchanie wykładów na sali. W czasie wolnym wielu spośród nas odwiedzało braci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli uczestniczyć w zebraniu. To było bardzo wielkie przeżycie zarówno dla tych, którzy byli odwiedzani, jak i dla odwiedzających. Możemy tylko żałować, że czasu na taką społeczność mieliśmy za mało.

Dziękujemy Wam, drodzy braterstwo, za Wasze gorliwe serca, za Wasz trud, Waszą miłość i gościnność.
Zostańcie z Bogiem do następnego spotkania we Lwowie.

Uczestnicy konwencji

R- ( r.)
„Straż” / str.