Na Straży
nr 1998/2

Zwalczaj wrogów twego serca

Zwalczaj wrogów twego serca
Największy wróg serca twojego
To pycha, która jest trucizną złego.
Łatwo się zasieje w serduszko każdego,
Kto nie strzeże pilnie serca swojego.

Pycha to twój śmiertelny wróg.
Pychą się brzydzi nasz dobry Bóg.
Walcz z pychą zawsze, ile sił ci staje.
Bóg się sprzeciwia pysznym, pokornym łaskę daje.

Nikt nie wejdzie do Królestwa Pana,
Kto serca pychy tu nie pokona.
Musisz więc walczyć stale i skutecznie,
Bo tylko tacy będą żyć wiecznie.

Jeśliś z serca swego ją już wyrzucił,
Pilnuj, aby wróg ten znów nie powrócił.
Staraj się zawsze być pokornym wszędzie,
Bo kto się wywyższa, poniżony będzie.

Chodźmy więc zawsze w pokorze ducha,
Bo tylko pokornych Bóg chętnie wysłucha
I walczyć zwycięsko z pychą nam pomoże.
O to Cię prosimy, nasz dobry Boże.

R- ( r.)
„Straż” / str.