Na Straży
nr 1998/2

Nekrologi

Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają

Złobecka Maria

Siostra MARIA ZŁOBECKA zmarła 11 sierpnia 1997 r. członkini zboru w Dąbrowie Górniczej. Przeżyła 88 lat, w tym 62 lata w Prawdzie.

Cyris Alojzy

W dniu 15 grudnia 1997 r. pożegnaliśmy w smutku naszego brata w Panu ALOJZEGO CYRISA. Przeżył 69 lat, z których 50 poświęcił w służbie dla Pana. Przez 40 lat pełnił obowiązki brata starszego w zborze w Piekarach Śląskich, mając przywilej gościć zbór w swoim domu. Do ostatnich dni swojego życia interesował się działalnością młodzieżową, w którą przed laty sam był zaangażowany.

Kawala Maria

W dniu 13 stycznia 1998 r. zasnęła w Panu siostra MARIA KAWALA, członkini zboru w Myślachowicach. Przeżyła lat 92, w tym 64 lat w Prawdzie.

Kunecka Kazimiera

Dnia 25 stycznia 1998 r. zasnęła w Panu siostra KAZIMIERA KUNECKA ze zboru w Stypułowie. Siostra przeżyła 59 lat, w tym 52 lata w Prawdzie.

Merski Władysław

W dniu 9 lutego 1998 r. zakończył swą ziemską pielgrzymkę brat WŁADYSŁAW MERSKI, członek zboru w Krakowie. Przeżył 98 lat, w tym 60 lat w Prawdzie. Ostatnie dni życia spędził w domu „Betania” w Miechowie.