Na Straży
nr 1998/2

Jak została ułożona modlitwa pozdrowienie anielskie

Do słów anielskich: „Bądź pozdrowiona, łaską udarowana, Pan jest z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami” święta Elżbieta zwykła dodawać (gdy się modliła do Maryi): „Błogosławiony owoc żywota twojego”. Wyraz „Jezus” został dodany na Soborze w Efezie w roku 431, a św. Cyryl te modlitwy złożył.

Do powstania tej modlitwy przyczyniła się walka pomiędzy biskupem Konstantynopola Nestoriuszem, człowiekiem uczonym i wymownym, a jego przeciwnikiem, św. Cyrylem. Kiedy ówcześni biskupi zmienili tytuł Maryi „Matka Chrystusa” – Christo Tokos, na Theo Tokos – „Matka Boga”, Nestoriusz sprzeciwił się temu, dowodząc, że wskazywałoby to, iż miała ona boską naturę, a tego nikt nie może przyznać. Przeciwko niemu i jego wywodom powstał biskup Cyryl i inni, nazywając to herezją. Wzajemne spory przyczyniły się do powstania wielu niewłaściwych form wyrażania się i tłumaczeń. Ogólnie historycy przyznają, że w tej walce Nestoriusz okazywał lepszego ducha niż jego przeciwnik, św. Cyryl.

R- ( r.)
„Straż” 1919/ str. 32