Wędrówka
nr 2022/3

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy, 

rozpoczęło się lato i dni są teraz najdłuższe w całym roku. Prawdopodobnie macie zaplanowane już wakacje i zapisaliście się na kurs lub dwa. Możliwe, że jesteście już spakowani i lada chwila zostawicie na jakiś czas codzienność, by wykorzystać ten wakacyjny czas na rozwijanie społeczności z rówieśnikami i zastanawianie się nad Bożym Planem zbawienia ludzkości. Mamy nadzieję, że znajdziecie czas na zapoznanie się, z tym co zostało przygotowane w tym numerze Wędrówki za Panem. Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się przymierzom jakie znajdujemy w Piśmie Świętym oraz ich znaczeniu.

Pierwszy artykuł został zatytułowany „Przymierze z Adamem”. Znajdziemy w nim przypomnienie opisu stworzenia człowieka. Opis ten wprowadzi nas w zawarcie przez Pana Boga przymierza z Adamem. W artykule autor wyjaśnia nam także konsekwencje jego zerwania przez człowieka.

W kolejnym tekście autor przybliża nam pojęcie przymierza oraz wprowadza nas w kontekst zesłania potopu. Zauważa, że złożenie przez Noego ofiary Panu Bogu spowodowane było wielką wdzięcznością do Stwórcy za Jego ciągłą opiekę. Artykuł ten dostarcza nam jeszcze kilku lekcji, które powinniśmy wcielić w nasze życie.

Autor kolejnego tekstu szuka odpowiedzi na pytanie „do czego służą przymierza”. Czasami by zrozumieć pewne pojęcie łatwiej jest porównać je do innych sytuacji w naszym życiu i to właśnie znajdziecie w tym fragmencie Wędrówki za Panem.

Kolejny, czwarty artykuł dostarcza nam gruntownej analizy przymierza Abrahamowego. Przez różne porównania i fragmenty Pisma Świętego autor wyjaśnia nam, na co może wskazywać to przymierze i jakie symbole możemy jeszcze znaleźć w związanych z nią historiach.

W Piśmie Świętym znajdziemy mnóstwo odniesień do przymierza Zakonu, więc kolejny artykuł także dostarcza nam obszerne opracowanie tego tematu. Autor porusza wiele aspektów tego prawa, nie unikając porównań do naszego życia.

Ostatni artykuł tematyczny omawia przymierze łaski. Zawiera on odpowiedzi na różne pytania i odnosi się do przymierza Abrahamowego, w którym to przymierze ma swoje korzenie.

W tym numerze znajdziecie także odpowiedź na pytanie związane z postem oraz wspomnienia ze spotkania młodzieży w Lublinie.

Zachęcamy Cię drogi Czytelniku do przeczytania całej Wędrówki za Panem, a jeśli miałbyś swoje przemyślenia, zachęcamy żebyś do nas napisał, abyśmy mogli wspólnie dzielić się tym, co budujące i co godne pochwały.

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy.

Trzymacie w rękach najnowszą Wędrówkę za Panem. Ten numer nosi nazwę Boża Apteka. Pan Bóg, jako nasz Lekarz (2 Mojż. 15:26) oferuje nam wiele sposobów na utrzymanie duchowego zdrowia. Artykuły zamieszczone w tym numerze mogą służyć Wam za recepty, z pomocą których zwiększą się szanse na uniknięcie duchowych chorób lub wskażą Wam możliwe kroki rehabilitacji. I mimo że za oknem prawdopodobnie swoim pięknem rozkwita zielona wiosna, mamy nadzieję, że znajdziecie czas na zapoznanie się z tym, co dla Was przygotowaliśmy. Wprowadzający artykuł objaśnia nam znaczenie wody w Biblii. Ta niezbędna do życia substancja kryje w sobie więcej symboliki, niż by nam się wydawało. Świadczył o tym między innymi Nasz Pan, gdy rozmawiał z Samarytanką: Odpowiedział jej Jezus: każdy kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu – Jan 4:14. Następny artykuł może się wydawać dość niepozorny. Jaki związek przecież może mieć ze sobą oliwa i modlitwa? W tym artykule znajdziecie odpowiedź na to pytanie. Autor trzeciego artykułu za cel obrał sobie znalezienie biblijnego znaczenia wina. Temat ten został przez niego poddany gruntownej analizie, czego zdecydowanie wymagał tak ważny w życiu naśladowców Pana Jezusa emblemat: Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Łuk. 22:20. Kolejny artykuł, Chromy będzie skakał jak jeleń, stawia ważne pytania dotyczące zła, chorób, jakie często nas dotykają. Jaki jest ich sens i czy cierpienie się kiedyś zakończy? W połowie czasopisma znajdziecie krzyżówkę, o której wypełnienie Was prosimy – upominki przewidziane. Następnie przeprowadzimy rozważania dotyczące naszej wiary. Jak ważna jest w procesie leczenia? Czy definiuje ona nasze cele życiowe, wybory? Artykuł Bacz, abyś wypełnił posługowanie, które otrzymałeś w Panu poddaje analizie słowa z Listu do Kolosan 4:17. Polecenie dane Archippowi jest tu rozłożone na czynniki pierwsze, dostarczając nam o wiele głębszego zrozumienia zamysłu apostoła. Ten temat daje nam także lekcje do wprowadzenia w nasze codzienne życie, jednocześnie stawiając pytania dotyczące naszych zobowiązań wobec innych. Co mogę zrobić dla moich bliskich ze zboru, kursu, czy znajdujących się w odległym kraju? znajdziemy podpowiedzi. Zaczynamy także nowy cykl artykułów, który podda analizie dwanaście imion, które znaleźć możecie w Objawieniu Jana 7:5-8. Na koniec odpowiemy na kilka nadesłanych pytań i będziemy kontynuować rozważania o Bohaterach Wiary i ich niezwykłych dokonaniach.

Mamy nadzieję, że ten numer przyniesie Wam mnóstwo błogosławieństwa i odpowie na wiele pytań. Ponownie zachęcamy też do kontaktu z redakcją – chętnie wysłuchamy Waszych przemyśleń: [email protected].

Od Redakcji

Drodzy Braterstwo i kochani młodzi Czytelnicy!

Oddajemy w wasze ręce kolejny, tj. trzeci numer „Wędrówki za Panem” w tym roku. Artykuły nawiązują tematycznie do poszczególnych zwierząt. Biblia od początku o nich wspomina kiedy czytamy o stworzeniu świata, a także przy końcu, w Księdze Objawienia świętego Jana, gdzie również jest przywołane dużo zwierząt. Nie jest przypadkiem, że sporo opisów Słowa Bożego poświęcone jest tym istotom, które często towarzyszyły i pomagały człowiekowi. Ciekawe jest odniesienie cech i sposobu funkcjonowania danego zwierzęcia do charakteru i sposobu życia tych, którzy starają się podobać Bogu lub tych, którzy przeciwstawiają się Mu. Niewykonalnym byłoby na kilkunastu stronach opisać wszystkie zwierzęta z Biblii, ale mamy nadzieję, że te, które wybraliśmy i zostały opisane, przyczynią się do zwrócenia uwagi na ciekawe lekcje, a także na braki w swoim charakterze i zauważenie wartościowych osób przebywających niedaleko od nas.

Jeśli masz przemyślenia, ciekawe lekcje dla innych, odnośnie niewymienionych w tym numerze zwierząt, to zachęcamy, abyś napisał/a, na adres Wędrówki za Panem.

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!

przekazujemy do Waszych rąk i serc kolejny numer wspólnego czasopisma, który ma na celu wskazywanie na jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest, a także oddawanie chwały i czci Jedynemu, Najwyższemu Stworzycielowi świata. Tym razem nasi bracia z wielu stron postarali się opisać, jak niebiosa opowiadają chwałę Bożą (Psalm 19:2), dlatego niech te artykuły zmotywują nas do wewnętrznych przemyśleń i codziennego wychwalania Boga w duchu i w prawdzie, bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem (Rzym. 1:20). 

W tym numerze znajdziecie artykuł o stworzeniu, poranku, jednej z najpiękniejszych pór roku, jaką jest wiosna, a także siłach natury takich jak deszcz, wiatr, woda i trzęsienie ziemi. 

Od tego numeru „Wędrówki”, pojawi się nowy cykl dla młodszych, pod tytułem „Bohaterowie wiary”, w którym autorzy będą opisywali kolejne szczególne postaci wybrane przez Pana Boga.

Pomimo że wakacje się już skończyły, a wraz z nimi możliwość do częstszych spotkań w gronie przyjaciół i współbraci, to powspominajmy kursy, podczas których mogliśmy śpiewać, czytać i słuchać o jedynym celu w życiu każdego, kto pragnie wędrować za swoim Panem.

Od Redakcji

Drogi Przyjacielu!

Nie mogę, nie mam czasu, jestem zmęczony, nie chce mi się, muszę skończyć rok szkolny, wtedy będę miał więcej czasu. Kochany Czytelniku, u progu wakacji nie daj się zniechęceniu i zmęczeniu, przygotuj się na wspaniały czas konwencji i kursów biblijnych, dzięki którym możesz nabrać nowych sił, umiejętności i lepszego zrozumienia, by kroczyć za Jezusem.

Czytając lektury szkolne nie raz natknąłeś się na zwrot: „cuda, cudeńka, dziw nad dziwami”. Jednak czy zatrzymałeś się przy nich, by choć na chwilę zastanowić się co one znaczą dla Ciebie – młodego chrześcijanina? Ile już razy usłyszałeś: „lepiej się porządnie naucz, jutro sprawdzian, a cuda się już nie zdarzają” albo zaspałeś na autobus, przybiegasz zziajany na przystanek, a tu okazuje się, że autobus właśnie nadjeżdża, bo też się  spóźnił? Cud? Zbieg okoliczności? Według słownikowej definicji cud to jakieś wydarzenie przeczące prawom natury, niedające się wytłumaczyć przy pomocy dostępnej wiedzy naukowej. Pismo Święte jasno podaje, że Pan Jezus, jako Syn Boży, czynił cuda podczas Swojej misji na ziemi, a po śmierci Jego apostołów nie miały one już miejsca. Bo czy ja, Ty lub jakikolwiek inny człowiek może uciszyć szalejącą burzę, czy okruchami nakarmić pięć tysięcy ludzi? Niewątpliwie takie dokonania byłyby powodem do rozgłosu i pychy, jednak nasz Stwórca cuda przewidział tylko w ściśle określonym czasie i dla zawężonego kręgu osób, tak by ukazała się Jego mądrość, moc i chwała.

Jeśli chcesz zgłębić odpowiedzi na pytania: dlaczego Pan Jezus czynił cuda? jak ich dokonywał? co je poprzedzało? – zachęcamy Cię do przeczytania tego numeru.