Wędrówka
nr 2021/3
Od Redakcji

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy.

Trzymacie w rękach najnowszą Wędrówkę za Panem. Ten numer nosi nazwę Boża Apteka. Pan Bóg, jako nasz Lekarz (2 Mojż. 15:26) oferuje nam wiele sposobów na utrzymanie duchowego zdrowia. Artykuły zamieszczone w tym numerze mogą służyć Wam za recepty, z pomocą których zwiększą się szanse na uniknięcie duchowych chorób lub wskażą Wam możliwe kroki rehabilitacji. I mimo że za oknem prawdopodobnie swoim pięknem rozkwita zielona wiosna, mamy nadzieję, że znajdziecie czas na zapoznanie się z tym, co dla Was przygotowaliśmy. Wprowadzający artykuł objaśnia nam znaczenie wody w Biblii. Ta niezbędna do życia substancja kryje w sobie więcej symboliki, niż by nam się wydawało. Świadczył o tym między innymi Nasz Pan, gdy rozmawiał z Samarytanką: Odpowiedział jej Jezus: każdy kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu – Jan 4:14. Następny artykuł może się wydawać dość niepozorny. Jaki związek przecież może mieć ze sobą oliwa i modlitwa? W tym artykule znajdziecie odpowiedź na to pytanie. Autor trzeciego artykułu za cel obrał sobie znalezienie biblijnego znaczenia wina. Temat ten został przez niego poddany gruntownej analizie, czego zdecydowanie wymagał tak ważny w życiu naśladowców Pana Jezusa emblemat: Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Łuk. 22:20. Kolejny artykuł, Chromy będzie skakał jak jeleń, stawia ważne pytania dotyczące zła, chorób, jakie często nas dotykają. Jaki jest ich sens i czy cierpienie się kiedyś zakończy? W połowie czasopisma znajdziecie krzyżówkę, o której wypełnienie Was prosimy – upominki przewidziane. Następnie przeprowadzimy rozważania dotyczące naszej wiary. Jak ważna jest w procesie leczenia? Czy definiuje ona nasze cele życiowe, wybory? Artykuł Bacz, abyś wypełnił posługowanie, które otrzymałeś w Panu poddaje analizie słowa z Listu do Kolosan 4:17. Polecenie dane Archippowi jest tu rozłożone na czynniki pierwsze, dostarczając nam o wiele głębszego zrozumienia zamysłu apostoła. Ten temat daje nam także lekcje do wprowadzenia w nasze codzienne życie, jednocześnie stawiając pytania dotyczące naszych zobowiązań wobec innych. Co mogę zrobić dla moich bliskich ze zboru, kursu, czy znajdujących się w odległym kraju? znajdziemy podpowiedzi. Zaczynamy także nowy cykl artykułów, który podda analizie dwanaście imion, które znaleźć możecie w Objawieniu Jana 7:5-8. Na koniec odpowiemy na kilka nadesłanych pytań i będziemy kontynuować rozważania o Bohaterach Wiary i ich niezwykłych dokonaniach.

Mamy nadzieję, że ten numer przyniesie Wam mnóstwo błogosławieństwa i odpowie na wiele pytań. Ponownie zachęcamy też do kontaktu z redakcją – chętnie wysłuchamy Waszych przemyśleń: [email protected].