Wędrówka
nr 2021/3

Błogosławieni jesteście, …

…gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

 • Złorzeczyć – życzyć komuś czegoś złego; przeklinać kogoś lub coś (sjp.pl)
 • Prześladowaćwyrządzać krzywdystale czynić przeszkody czy szykany, nieustannie niepokoić, nie pozwalać o sobie zapomniećbyć niemal stale obecnym (wikisłownik)
 • Kłamstwotwierdzenie niezgodne z rzeczywistością, mające wprowadzić kogoś w błąd (sjp.pl).
 • Wyżej wymienione czynniki wywołują u naśladowców Pańskich cierpienia.
 • Przyczyny cierpienia:
  • kara za coś, za co dana osoba ponosi odpowiedzialność;
  • cierpienie, któremu poddana jest cała ludzkość, jest bowiem skutkiem dziedzicznego grzechu i należy do sprawiedliwej zapłaty za grzech;
  • cierpienie, którego mogą doświadczyć jedynie ci, którzy idą za Chrystusem i którego doznają niesłusznie. 
 • Cierpienia Chrystusowe – szczególne cierpienia powodowane wpływami zewnętrznymi, służyły i nadal służą do zniesławienia Bożego Planu i Jego sług. Kto naśladuje Jezusa musi doznać jego cierpień. Cierpienia Jezusa były związane z realizacją Bożego Planu. Jest to cierpienie prowadzące do chwały, ponoszone w imię Prawdy. 
 • A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli – Rzym. 8: 17
 • Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, i jesteśmy nadzy, i policzkowani, i tułamy się. I trudzimy się pracą własnych rąk; spotwarzają nas, my błogosławimy; prześladują nas, my znosimy, Złorzeczą nam, my się modlimy; staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. – 1 Kor. 4:11-13
 • Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie – 2 Tes. 1:5
 • Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga – 1 Piotra 2:19-20
 • Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się – 1 Piotra 3:14.
 • Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć – Filip. 1:29
 • Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci – Filip. 3:10
 • Nie mogą to być cierpienia zasłużone – Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia – 1 Tym. 6:10; A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw – 1 Piotra 4:15.