Wędrówka
nr 2021/3
Woda

Woda

Woda jest bardzo ważną substancją. Bez niej życie na Ziemi byłoby niemożliwe. Woda jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji w przyrodzie. Aż 71% powierzchni Ziemi jest pokryta wodą, z czego największą część stanowią morza i oceany.  Można ją znaleźć praktycznie wszędzie. Potrzebna jest do życia roślin, zwierząt i ludzi. W hierarchii potrzeb organizmów jest ona na pierwszym miejscu. Oprócz tego woda jest najważniejszym składnikiem organizmów żywych. Stanowi ona aż 60-70% masy naszego ciała. Jest także niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu: bierze udział w regulowaniu temperatury ciała, transportuje składniki odżywcze, produkty przemiany materii,  a także bierze udział w reakcjach biochemicznych organizmu. Są trzy rzeczy, które niezbędne są do życia człowieka. Tlen, woda i jedzenie. Normalny człowiek bez tlenu jest wstanie przeżyć do 3 minut, bez wody od 4 do 7 dni, a bez jedzenia do 3 tygodni. Tak więc widzimy jak niezbędna jest woda w naszym codziennym życiu, potrzebujemy jej aby żyć i funkcjonować.

Woda żywa

Jest jednak specjalna i zarazem tajemnicza woda, którą oferuje nam Jezus. „Woda żywa”. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Wtedy niewiasta rzekła do niego: Jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Odpowiadając jej Jezus, rzekł do niej: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: , Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc masz  tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus: każdy kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu Jan 4:7,9-14.

Wszyscy dobrze znamy historię Jezusa, który przyszedł do miasta samarytańskiego i rozmawiał z pewną  niewiastą. Jezus, który usiadł przy studni, prosi ją, aby dała mu pić. Niewiasta jest zdziwiona pytaniem, tym bardziej, że różni ich pochodzenie. Żydzi nie obcowali z Samarytanami. Owa niewiasta nie wie, że ma do czynienia z Jezusem. Jest jeszcze bardziej zaskoczona, gdy Jezus, który nie ma czerpaka do wody, proponuje jej wodę żywą. Wodę, po której nie będzie się pragnąć na wieki. Niewiasta samarytańska jest zainteresowana ofertą Jezusa i prosi Go o tę wodę. Zastanówmy się, czym jest ta woda? 

W symbolice biblijnej woda przedstawia Prawdę. Na jakiej podstawie tak twierdzimy? Przeczytajmy dwa wersety: 

  • Poświęć ich w prawdzie twojej, słowo twoje jest prawdą Jan 17:17 oraz
  • Aby go uświęcić oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo – Efezj. 5:26. 

Z tych dwóch wersetów wynika, że oczyszczenie i uświęcenie odbywa się dzięki obmyciu wodą Prawdy. Jezus porównał rzeczywistą wodę w studni z wodą Prawdy. Właśnie ta woda żywa, zaproponowana Samarytance, miała ugasić pragnienie na wieki. Ta woda to Prawda, która prowadzi do życia wiecznego. Oferta Jezusa została skierowana na cały Wiek Ewangelii. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, a ja wam dam ukojenie Mat.11:28; Ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie Jan 6:35. Teraz niewielu znajduje tę ofertę i z niej korzysta. Ale kto uwierzy i okaże się wiernym aż do śmierci w tym wieku, otrzyma wspaniałą nagrodę życia wiecznego. Teraz ci, którzy korzystają z tej wody, mają możliwość stania się członkami maluczkiego stadka. 

I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus 1 Kor. 10:4.

 Żydzi, gdy wędrowali po pustyni i nie mieli co pić, ugasili pragnienie wodą, która wytrysnęła ze skały. Woda dawała życie. Tak i teraz w obecnym czasie, woda żywa, to Prawda mówiąca o obietnicy zbawienia. To dzięki tej obietnicy mamy nadzieję życia wiecznego. Przyjmując tę wodę gasimy nasze pragnienie duchowe. Apostołowie zakosztowali tej wody podczas przebywania z Jezusem, choć jeszcze wielu kwestii nie rozumieli. Ta Prawda zmieniała ich i już nie potrzebowali szukać innych rzeczy. Potwierdza to zapis z Jan 6:67-70. Gdy Jezus pyta apostołów czy i oni chcą go opuścić, Piotr odpowiada mu: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Także i my uchwyćmy się mocno żywota wiecznego i nie utraćmy tego wspaniałego daru, który został nam dany z łaski. Żadna inna woda nie jest w stanie zaspokoić naszych pragnień, jak tylko woda żywota.

Ezechiel 47:1-12

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden ciekawy i ważny zapis. W tej wizji jest woda, która wypływa spod progu przybytku w kierunku wschodnim. Wzdłuż tej wody szedł mąż ze sznurem mierniczym i co 1000 łokci miał przejść przez tę wodę. Na początku woda sięgała mu do kostek, potem do kolan, następnie do pasa, a na końcu potok był tak wielki że nie dało się go przejść. Ta woda na końcu wpadała do morza, do wody zgniłej, która po kontakcie z nią stawała się zdrowa. Możemy tu dostrzec obraz na Wiek Tysiąclecia. Tak jak w obecnym wieku tę wodę żywą niewielu znajduje, tak w przyszłości będzie ona dostępna dla całej zmartwychwstałej ludzkości. Wtedy każdy będzie miał możliwość przyjścia do Chrystusa, by osiągnąć doskonałe życie utracone w raju przez Adama. …bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód które wypełniają morze Izaj. 11:9. Ta woda będzie w tym czasie na wyciągnięcie ręki. 

A ten kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce niech darmo weźmie wodę żywota  Obj. 22:17. Kluczowe jest tutaj stwierdzenie „kto chce”. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania Prawdy (1 Tym. 2:4), ale nie będzie nikogo na siłę przyciągał. Bo tylko ochotne serca są Mu miłe, tak w obecnym czasie, jak i w przyszłym. Jest to coś wspaniałego, że możemy darmo i z łaski korzystać z tej wody, z tego ogromnego przywileju prowadzącego do zbawienia. Musimy jednak w tym wszystkim uważać na obce lub zanieczyszczone wody. Jest to duże niebezpieczeństwo obecnego czasu. Apostołowie mieli ten przywilej korzystać z krystalicznie czystej wody, bo mieli ją bezpośrednio od Pana. Niestety przez wieki ta Prawda została zmącona błędami. Wyszło też wielu fałszywych nauczycieli, których celem jest zwiedzenie wybranych. My musimy badać tę wodę, tak jak robili to Berianie codziennie badali Pisma czy tak się rzeczy mają Dzieje Ap. 17:11. W Wieku Tysiąclecia woda nie będzie zmącona błędem. Przeciwnik Boży Szatan zostanie związany i nie będzie przeszkadzał ludziom w przyjściu do Boga. 22 rozdział księgi Objawienia to potwierdza, mówiąc, że będzie tam woda czysta jak kryształ, a wypływać będzie z tronu Boga i Baranka. To Pan wraz z Kościołem będą udzielać ludzkości tej czystej, nieskazitelnej Prawdy. A na przywilej tej wspaniałej pracy możemy zapracować już dziś, jeśli skorzystamy z oferty wody żywej i będziemy wiernymi aż do śmierci.