Wędrówka
nr 2021/2

Błogosławieni, którzy cierpią

 … prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios

 • 1 Piotra 4:12-19 Ogień jest symbolem przeżywanych cierpień. Jeśli będziemy umieli je znosić, to posłużą one ku dobremu. Jednak ważnym jest jakiego rodzaju są cierpienia, które przechodzimy, gdyż nie mamy cierpieć jako złoczyńcy, czy za zasłużone przewinienia, gdyż za taki rodzaj cierpienia nie ma zapłaty od Pana. Nasze cierpienia mają być za Ewangelię i wierność Prawdzie.
 • Hebr. 11 Bohaterowie wiary ponosili cierpienia za służbę Bogu i dostąpią lepszego zmartwychwstania.
 • Mat. 27:27-54
 • Psalm 69:12
 • Dzieje Ap. 14:21-22
 • Jak. 1:2-4 – radość z ciepień
 • Mat. 10:22-25 cierpienia z powodu Pana Jezusa
 • Hebr. 12:1-8 Wzorem dla nas jest Jezus, jak On by się zachował.
 • Czasem cierpienie, karanie naprowadza nas na właściwą drogę.
 • Mat. 5:11-12 tacy dostaną się do Królestwa, gdyż potrafili wyciągnąć lekcję z cierpienia i byli posłuszni Bogu.
 • Zapłatą za cierpienie jest Królestwo Niebieskie.