Wędrówka
nr 2020/5

Jerycho

Miasto było położone 16 km na północ od Morza Martwego i ok. 10 km na zachód od Jordanu. Był to bardzo urodzajny teren, prawdopodobnie ludzie osiedlili się tam ze względu na liczne źródła wody. W Biblii Jerycho jest opisane jako Miasto Drzew Palmowych. Jest ono wspominane w Biblii wielokrotnie – ponad 70 razy! Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Najbardziej znana jest historia zburzenia murów Jerycha i jego oblężenie przez Izrael pod wodzą Jozuego (Joz. 6). Pomimo nałożonej klątwy Cheil z Betelu odbudowuje to miasto (1 Król. 16:34). W Nowym Testamencie przede wszystkim Jerycho kojarzone jest z historią Zacheusza siedzącego na sykomorze (Łuk. 19:1-10), ale także jest wspomniane w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, oraz podczas dwóch uzdrowień – niewidomego Bartymeusza (Mar. 10:46-52) oraz innych niewidomych pod Jerychem (Mat. 20:29-34). Jego położenie zmieniało się kilkakrotnie, w czasach nowotestamentowych leżało na południe względem położenia pierwszego miasta, a obecnie Jerycho leży na miejscu miasta zbudowanego przez krzyżowców. Jest jednym z najniżej położonych miast na świecie – ok. 270 m.p.p.m.