Wędrówka
nr 2020/5

Błogosławieni czystego serca,

…albowiem oni Boga oglądać będą

 • Serce – siedlisko uczuć, słowo to jest użyte w Biblii 733 razy.
 • Czyste – nie fałszywe, nie szczere; nie splamione.
 • Szczere serce – „Manna” z 29 czerwca – doskonałe intencje, Pan Bóg wystawił doskonały wzór.
 • Jest to jeden z najistotniejszych szczebli na wąskiej drodze.
 • Przyp. 4:23 – pierwsza i najważniejsza rzecz to pilnowanie własnego serca, aby go nie skalać.
 • Niechciani lokatorzy serca to np. duma.
 • „Manna” z 27 stycznia – mamy wykorzenić z serca wszystko to, czego Pan Jezus nie pochwala, nie tylko zło i grzech. Trzeba pilnować serca i nie pozwolić go ukraść.
 • 2 Sam. 14:25-27, 15:1-6 – Absalom skradał serca poddanych Dawida, Szatan również jest złodziejem serc. Do serca nie ma drzwi od zewnątrz, Szatan chce się wedrzeć, ale nie zdoła, jeśli mu nie otworzymy.
 • Pan Jezus także sam nie wejdzie do naszego serca, On stoi, czeka i puka do niego – Obj. 3:20 – chce do niego wejść i w nim zamieszkać. 
 • Pieśń 5:2-6 – Pan Jezus, który puka, ale nie stoi i nie czeka ciągle. 
 • Psalm 51:12 – Dawid prosi Boga o czyste serce, aby mógł mieć z Nim społeczność.
 • Łuk. 21:34 – ważne, aby serca nie były obciążone i nie zajmowały się tym, czym nie trzeba. 
 • Przyp. 22:17 – nasze serce ma być skłonne do nauki.
 • Izaj. 34:16 – mamy szukać w księgach Pańskich tego, co niezbędne dla poprawy naszego serca. 
 • Obj. 1:3 – błogosławiony, który czyta i słucha, gdyż wypełnia tym, co dobre własne serce.
 • Neh. 4:1-10,16 – ktoś może chcieć nam przeszkodzić w budowie naszego charakteru.
 • Przyp. 16:1-3.